Usluge

Kompanija Human Synergistics specijalizovana je u merenju ponašanja ljudi u organizacijama i analizi uticaja tih ponašanja na učinke zaposlenih.

Nakon nekoliko decenija postojanja, istraživanja i iskustva u radu, spoznali smo koja ponašanja pojedinaca, timova i celokupnih organizacija vode ka uspehu i dobrim rezultatima.

Sve naše usluge odnose se na naredne oblasti:

Konsultantske usluge

Human Synergistics Internacional je izgradio široku mrežu konsultanta koji će, svojim znanjem i iskustvom, doprineti vašim razvojnim naporima kroz interpretaciju dijagnostičkih alata i instrumenata i u saradnji sa vama dizajnirati promene koji će vašu organizaciju dovesti do željenog razvojnog cilja

Samo u Srbiji naš tim akreditovanih konsultanata čini preko 40 stručnjaka.

Naš princip rada je saradnja a ne takmičarstvo, i zato iako su naši akreditovani konsultanti zaposleni u različitim organizacijama, uvek su spremni da se udružimo i da pružimo najbolju podršku u razvojnim naporima.

Mi smo uvek tu da ponudimo rešenje i pomognemo Vam da ostvarite saradnji sa timom naših konsultanta dođete do rešenja.

Prenošenje znanja i obuka kroz proces akreditacije

Akreditacija je mogućnosti koju pružamo konsultantima zainteresovanim za lično i profesionalno usavršavanje, koje će im pomoći da prošire svoje kapacitete za pružanje dodatne vrednosti organizacijama za koje rade.

Mi nudimo mogućnost akreditacije i stručnjaka koji su već zaposleni u kompanijama – našim klijentima, dokazujući time naše verovanje u unutrašnju sposobnost organizacija da samostalno ostvare svoje razvojne napore.

Trening materijali i dijagnostički instrumenti

Našim klijentima i akreditovanim konsultantima na raspolaganju su alati i instrumenti koji se veoma uspešno koriste u oblasti razvoja pojedinacarazvoja timova i razvoja organizacija. Naši proizvodi su uvek prilagođeni lokalnom govornom području, stoga Human Synergistics u Srbiji nudi instrumente i alate na srpskom jeziku. Pored dijagnostičkih instrumenata, svojim klijentima nudimo i veliki broj proizvoda, kao što su različite vrste simulacija i trening materijala, koje se izuzetno uspešno koriste u programima obuke i razvoja zaposlenih.

Podrška projektima

Pri realizaciji razvojnih projekata, Human Synergistics svojim konsultantima pruža potpunu podršku u planiranju projekta (u fazi analize potreba i izrade akcionog plana projekta), administriranju projekta, prikupljanju i obradi podataka, ali i nakon realizacije projekta, pri izradi evaluacije projektnih aktivnosti.