Simulacija Preživljavanje u Kaskadskim planinama - Cascades Survival Situation™

Istraživanje i razvoj J. Clayton Lafferty, Ph.D., u saradnji sa ekspertom za preživljavanje Alonzo W. Poland-om.

SITUACIJA

Na povratku sa vikenda, helikopter koji je prevozio vas i vaše prijatelje, usled velike oluje, pao je na proplanke Kaskadskih planina.

Vi rangirate 12 spašenih stvari iz olupine helikoptera, prema njihovoj važnosti za vaše preživljavanje.

SINERGIJA TIMA

Simulacija učesnicima pruža vredna saznanja o timskom radu, liderstvu, planiranju i rešavanju problema. Zaposleni u organizaciji uče na koji način da se suoče sa kriznom situacijom, ali i kako da unaprede svoj svakodnevni rad. U osnovi simulacija omogućava pojedincu i grupi da:

• poboljšaju kvalitet donošenja odluka;

• unaprede veštine efektivne komunikacije;

• poboljšaju planiranje i postavljanje ciljeva;

Prevazilaženje prepreka u timskom radu pomaže učesnicima da postanu svesni svoga uticaja na dinamiku grupe.

• podstaknu učestvovanje, poverenje i komunikaciju;

• poboljšaju timsku efektivnost na radu.

JEDINSTVENE KARAKTERISTIKE SIMULACIJE Preživljavanje u kaskadskim planinama

Preživljavanje u Kaskadskim planinama je problemsko rešavanje simulacije, ispitano uz pomoć pravih eksperata za planinsko spašavanje i zasnovano na realnim životnim situacijama. Ovo je najkraća i najjednostavnija od svih naših simulacija.

  • Na radnom mestu, konferenciji ili radionici, u učionici ili u toku programa treninga, uspostavlja konstruktivnu atmosferu, orijentisanu na tim.
  • Ojačava veštine rešavanja problema kod članova tima, bilo da se radi racionalnim ili međuljudskim veštinama.
  • Demonstrira i promoviše sinergiju unutar grupe.
  • Unapređuje efektivnost individualnog i grupnog donošenja odluka.

ZAINTERESOVANI ZA KORIŠĆENJE SIMULACIJE Preživljavanje u kaskadskim planinama?

Kontaktirajte nas za informacije o ceni proizvoda ili usluge konsaltinga i koučinga.

Steknite praktično iskustvo u korišćenju Simulacija preživljavanja na jednoj od radionica koje uskoro organizujemo.