Simulacije preživljavanja

Simulacije preživljavanja su dizajnirane tako da uče timove kako da unaprede proces rešavanje problema kroz učenje o međuljudskim i racionalnim veštinama i veštinama i ponašanjima koja vode ka uspešnom timskom radu.

Survival Series

Svaka simulacija predstavlja scenario, kao što je bio slučaj i sa Simulacijom preživljavanja u pustinji, a zatim pred tim stavlja izazov rangiranja različitih objekata koji mogu biti važni za preživljavanje tima. 

Vežba je postavljena tako da svi članovi tima imaju isti nivo znanja o situaciji u kojoj se nalaze (veoma malo), što znači da se moraju osloniti na svoju sposobnost da postave ciljeve, analiziraju alternativne strategije i evaluiraju ih, i na kraju izaberu rešenje koje na najbolji način dovodi do cilja.

Obzirom da članovi tima na rešenju rade prvo individualno a zatim i timski, razlika koja postoji između pojedinačnih rešenja i timskog rešenja može biti utvrđena. Ova razlika postaje realna mera sposobnosti grupe da radi kao tim.

PRIMENLJIVE

Simulacije preživljavanja mogu se upotrebljavati kao “icebreaker”-i i uvod u radionice, konferencije, seminare ili trening programe. Veoma često se koriste da bi se uspostavile zdrave osnove za rad u novo oformljenoj grupi. Mogu se koristiti u novim ili već postojećim radnim grupama, kako bi se učesnicima demonstrirao značaj grupne sinergije, ili kao merilo sinergije pri grupnom rešavanju problema.

INTERAKTIVNE

Vanposlovne okolnosti i lokacije, omogućavaju svim učesnicima da ravnopravno učestvuju u simulacijama preživljavanja, bez obzira na njihovo iskustvo ili mesto u organizaciji. Startujući na istom nivou, svi učesnici imaju mogućnost da učestvuju u potpunosti, fokusiraju se na grupne procese i analiziraju svoj doprinos kvalitetu timskog učinka.

JEDNOSTAVNE ZA UPOTREBU

Vodič za konsultante dostupan je uz svaku simulaciju preživljavanja. Vodič sadrži sve informacije koje su vam potrebne da dizajnirate i vodite uspešan program, uključujući ekspertsko mišljenje i rangiranje, instrukcije za obradu rezultata, opcije dizajniranja programa, i savete za vođenje diskusije o veštinama i procesima koji su doprineli efektnom timskom učinku.
DVD je takodje dostupan za skoro sve simulacije. DVD omogućava učesnicima da vide postavku simulacije kao i raspoložive predmete, čineći tako simulaciju realnijom. DVD snimci vas takodje oslobađaju zadatka predstavljanja „mišljenja eksperta“, interpretirajući ekspertsko mišljenje i rangiranje predmeta učesnicima simulacije.

ZAINTERESOVANI ZA KORIŠĆENJE SIMULACIJE PREŽIVLJAVANJA?

Kontaktirajte nas za informacije o ceni proizvoda ili usluge konsaltinga i koučinga.
Dobijte praktičnog iskustva u radu sa Simulacijama preživljavanja na nekoj od naših radionica.

IZABERITE SIMULACIJU KOJA NAJVIŠE ODGOVARA VAŠIM POTREBAMA

Simulacija

Situacija

Izazov

Vreme

Pustinja I
Primer Priručnika za učesnike

Vreli je avgustovski dan, a vaš avion pada u pustinju Sonoran, na jugozapadu SAD-a.

Poređajte 15 spašenih stvari iz olupine aviona, prema njihovoj važnosti za vaše preživljavanje.

90 – 150 min

Pustinja II
Primer Priručnika za učesnike

Na povratku sa odmora u Akapulku, Meksiko, vašem čarter avionu otkazuje motor, i pada u Sonoran pustinju, na jugozapadu SAD-a.

Identifikujte vaša 4 najveća problema, i najbolju strategiju za vaše preživljavanje. Dalje, odlučite se za kritičnost i najbolju upotrebu 16 spašenih predmeta iz olupine.

2,5 – 3,5 časa

Severni pol
Primer Priručnika za učesnike

Na 22 milje istočno of vaše destinacije putovanja, vaš sportski avion pada na istočnu obalu jezera Laura, u subartički region na severnoj granici Quebec-a i Newfoundland-a.

Poređajte 15 spašenih stvari iz olupine aviona, prema njihovoj važnosti za vaše preživljavanje.

90 – 150 min

Kaskade
Primer Priručnika za učesnike

U povratku sa vikend odmora, helikopter koji je prevozio vas i vaše prijatelje, usled velike oluje, pao je na proplanke Kaskadskih planina.

Poređajte 12 spašenih stvari iz olupine helikoptera, prema njihovoj važnosti za vaše preživljavanje.

60 – 90 min

Zemljotres
Primer priručnika za učesnike

Vi i vaše kolege nalazite se u biblioteci u podrumu vaše poslovne grade, desetospratnice u centru grada, kada jaki zemljotres pogađa grad.

Identifikujte kojih 12 mogućih koraka možete preduzeti, i poređajte ih prema prioritetu. Poređajte preostale korake od najmanje do najviše opasnog.

60 – 90 min