Serija simulacija izazova

Prevaziđite osnove kroz jačanje znanja i veština koje mogu da naprave razliku između prosečnog i nadprosečnog učinka.

Challenge Series

SOFISTICIRANE

Serija simulacije izazova je kolekcija dinamičnih timskih vežbi, fokusiranih na unapređenje znanja i veština u kompleksnim oblastima poput: kritičko razmišljanje, etičko donošenje odluka, strateško planiranje, organizacione promene... Iako se teme ovih simulacija obraćaju široj publici, simulacije izazova namenjene su prvenstveno onima koji jesu, ili žele da budu, na menadžerskim pozicijama u okviru organizacije.

PRAKTIČNE

Pored prolaženja kroz tehnike i procese rada u kompleksnim situacijama, simulacije izazova se mogu koristiti u cilju povećanja znanja i veština učesnika potrebnih za efikasan rad u timu. Kako se uglavnom zahtevni i kritični problemi organizacije rešavaju upravo u timu, češće nego individualno, okolnosti predstavljene ovim simulacijama su izuzetno primenjive i realne.

MNOGO VIŠE OD TRENING MATERIJALA

Simulacije izazova se koriste kako bi ispunile različite ciljeve treninga organizovanih u organizaciji ili na izmeštenim lokacijama. Izuzetno su efikasne ukoliko se koriste na realnom radnom mestu, kako bi podstakle ili pokrenule grupu koja se u svakodnevnom radu susreće sa istim problemom kao onim koji je naveden u simulaciji. Dodatno, u svakom uputstvu za konsultante iz serije ovih simulacije, navedene su i sugestije kako izazov predstavljen u simulaciji primeniti i na organizaciju u kojoj učesnici rade.

IZABERITE PRAVI IZAZOV ZA VAS

Robert A. Cooke, Ph.D. i Janet L. Szumal, Ph.D. su razvili sedam različitih simulacija izazova namenjenih Američkoj asocijaciji menadžera. Svaki od priručnika za učesnike sadrži i set karata koje učesnici mogu koristiti da lakše rade na razvoju svojih rešenja.

ZAINTERESOVANI ZA KORIŠĆENJE SIMULACIJE IZAZOVA?

Kontaktirajte nas za informacije o ceni proizvoda i/ili usluge konsaltinga i koučinga.

IZABERITE SIMULACIJU KOJA NAJVIŠE ODGOVARA VAŠIM POTREBAMA

Simulacija

Situacija

Izazov

Vreme

Organizaciona promena
Naučite korake ka procesu efektivne organizacione promene

Zabrinuti usled stagnacije prodaje medicinskog materijala i opreme, proizvođač zahteva od vas i ostalih top menadžera da skicirate proces promena radi revitalizacije kompanije.

Poređajte po redosledu implementacije 17 aktivnosti, počev od najbitnije, kako bi se što efikasnije ostvarila organizaciona promena.

1.5 do 3 časa

Kritičko razmišljanje
Stimulišite kreativno i inovativno rešavanje problema primenom kritičkog razmišljanja, strategija i tehnologija.

Vi radite za proizvođača visoko kvalitetnih plastičnih delova, koji je u ekspanziji, i član ste njegovog tima za kontinuirano usavršavanje.

Dođite do kreativnog i ostvarljivog rešenja za 5 problema, do kojih je jako teško doći tradicionalnim pristupom rešavanja problema.

20 do 35 minuta po problemu (1.75 do 3 časa ukupno)

Etičko odlučivanje
Unapredite odobravanje etičkih dilema i veština za njihovo rešavanje

Član ste komisije instituta u vašoj bolnici, koji odobrava istraživačke projekte u koje su uključeni i ljudski subjekti.

Poređajte 10 istraživačkih praksi, koje uključuju ljudske subjekte prema njihovoj dopustivosti ili prihvatljivosti.

1.75 do 3 časa

Konstruktivno pregovaranje
Saznajte šta je potrebno da bi ste sklopili “win-win” ugovor

Vi ste menadžer velike softverske kompanije i na čelu komiteta koji je zadužen za pregovore o ugovorima i sporazumima sa prosperitetnim partnerskim kompanijama.

Poređajte 17 pregovaračkih aktivnosti prema redosledu njihove implementacije, kako biste efektivno razvili ugovore i sporazume o integraciji.

1.75 do 3 časa

Strateško planiranje
Otkrijte kako planirati izvan granica vašeg odeljenja ili resora!!!

Vi ste rukovodilac odeljenja za strateško planiranje, i predsednik komiteta zaduženog za razvoj strateških planova konzistentnih sa misijom i filozofijom celokupne organizacije.

Poređajte po redosledu implementacije 18 kritičnih strateških aktivnosti, počev od najbitnije, kako bi se što efikasnije ostvario integrisan plan kompanije i svih njenih poslovnih jedinica.

1.75 do 3 časa

Upravljanje učinkom
Saznajte o procesu kojim se postiže maksimalna motivacija i učinak.

Postavljeni ste na čelo upravnog odbora koji je zadužen za razvoj novih vodiča i procedura za upravljanje učinkom, koje će se primenjivati širom velikih finansijskih institucija.

Poređajte 20 aktivnosti upravljanja učinkom, prema redosledu njihove implementacije, tako da najefikasnije evaluiraju i unaprede učinak procenitelja.

1.75 do 3.75 časa

Upravljanje projektima
Organizujte aktivnosti upravljanja projektom na praktičan i efikasan način, kako bi ste realizovali projekat na vreme i u datom budžetu.

Vi ste project manager i postavljeni ste na čelo odbora zaduženog za izradu standardnog procesa upravljanja projektima u vašoj organizaciji.

Poređajte tipičnih 24 aktivnosti upravljanja projektima, prema redosledu njihovog izvođenja, kako bi maksimizirali efikasnost procesa upravljanja projektima.

1.75 do 3.75 časa