Serija poslovnih simulacija

Od vođenja efektivnih sastanaka i planiranja projekata, do rešavanja žalbi potrošača, serija poslovnih simulacija predstavljaju odlično rešenje za jačanje biznis znanja i prakse uz unapređivanje timskih veština - za dupliranje uticaja na učinak.

Business Series

DVOSTRUKO KORISNE

Poslovne simulacije su specifičnog sadržaja i predstavljaju kombinaciju izučavanja konkretnih veština i sagledavanja grupnih procesa. Proizvodi iz naše serije poslovnih simulacija pružaju vam znanje “kako do rešenja”, koje je potrebno vašem timu da bi savladao uobičajene, ali i zahtevne poslovne probleme i situacije, i to stručno i pouzdano. U isto vreme, one učvršćuju timske veze i veštine koje su vašem timu potrebne da bi efektivno i efikasno rešio probleme ili doneo potrebne odluke.

FLEKSIBILNE

Koristeći u teoriji i praksi dokazane poslovne strategije, bez obzira da li želite da motivišete kolege, pokrenete projekat, izgradite bolji tim ili obučavate zaposlene kako se ponašati u određenim problematičnim situacijama, Human Synergistics poslovne simulacije možete izabrati sa poverenjem. Koristite ove aktivnosti sa grupama koje su nove u simulacijama kao i da grupama koje su već imale iskustva sa jednom ili više Human Synergistics simulacija preživljavanja.

SVE ŠTO VAM JE POTREBNO

Vodič za konsultante dostupan je uz svaku našu poslovnu simulaciju i sadrži sve informacije koje su Vam potrebne da dizajnirate i vodite uspešan program. Vodič uključuje preporučeno rešenje sa objašnjenjem, instrukcije za obradu podataka, opcije dizajniranja programa i savete za vođenje diskusije o veštinama i procesima koji su doprineli efektnom timskom učinku.

ZAINTERESOVANI ZA KORIŠĆENJE SIMULACIJE PREŽIVLJAVANJA?

Kontaktirajte nas za informacije o ceni proizvoda i/ili usluge konsaltinga i koučinga.

IZABERITE SIMULACIJU KOJA NAJVIŠE ODGOVARA VAŠIM POTREBAMA

Simulacija

Situacija

Izazov

Vreme

Planiranje projekta
Unapredite veštine i kompetencije planiranja

Vašem timu dodeljeno je da osmisli plan za realizaciju tajnog projekta.

Poređajte 20 aktivnosti vođenja projekta prema redosledu njihove realizacije.

1.5 do 2 časa

Efektni sastanci
Razvijte upravljačke veštine i rutinu vođenja efektivnih sastanaka

Pad prometa u većini vaših radnji zahteva sazivanje sastanka gde bi ste razmotrili nastali problem.

Poređajte 20 koraka prema redosledu njihove implementacije kako bi ste maksimizirali efektivnost sastanka.

1.5 do 2 časa

Žalbe potrošača
Naučite kako da rešavate žalbe potrošača efektivno i efikasno

Potrošač vam je prišao i uložio svoju žalbu.

Poređajte 18 aktivnosti prema redosledu njenih prioriteta kako bi ste maksimizirali efektivnost usluge.

1.5 do 2 časa

Predviđanje kulture koja podstiče kvalitet
Kreirajte kulturu koja za rezultat ima kvalitet usluga i timski rad kao standard.

Na osnovu nedavno urađenog istraživanja od strane uprave preduzeća, tvoja prodavnica ocenjena je kao prosečna po nivou usluga koje pruža, kao i njihovog kvaliteta. Sugerirano je da je mogući uzrok ovako prosečnih rezultata kultura koju imate u vašoj radnji.

Predvidite kulturu koja za rezultat ima kvalitet, za vašu prodavnicu, i poređajte prema uticaju (od najpozitivnije do najnegativnije) 24 norme ponašanja sa uticajem na kvalitet usluge.

2 do 3 časa

Promena organizacione kulture
Razvijte znanje potrebno da bi ste upravljali promenom organizacione kulture

Vi ste potpredsednik konglomerata koji je upravo primio rezultate OCI-a i OEI-a za različita odeljenja i sektore kompanije.

Koriščenjem rezultata OCI/OEI identifikujte razlike između željene i trenutne organizacione kulture, uticaj kulturoloških normi na ishode, i poluge promena organizacione kulture.

2 do 3 časa

Preokret u poslovanju
Otkrijte osnovnu filozofiju i pretpostavke o načinu vođenja transformacije i promena u organizaciji.

Vi ste generalni direktor velike kompanije koji je upravo imenovan. Fabrika je imala veliki gubitak u poslovanju, u proizvodnji farmerki u svom postrojenju.

Razvijte plan iz 4 celine, koji treba da unapredi postrojenje, a na osnovu revizije koju ste uradili, istorije postrojenja i nedavnih finansijskih izveštaja poslovanja.

5 do 8 časova