Timbilding Simulacije

Kada je Human Synergistics International prvi put predstavio Simulaciju Preživljavanje u pustinji, naši klijenti su iznova i iznova koristili ovu inovativnu timsku radionicu baziranu na konceptu sinergije - ideji da ljudi koji rade zajedno mogu postići bolje rezultate nego radeći pojedinačno. Danas je Simulacija preživljavanja u pustinji jedna od najčešće korišćenih aktivnosti za razvoj timova na svetu.

Simulations

Na uspehu Simulacije preživljavanja u pustinji, izgradili smo čitav niz Simulacija preživljavanja. Bili smo među prvima u industriji kada smo ponudili Biznis simulacije: radionice za razvoj timova koje uče timove o kritičnim veštinama vezanim za biznis. Nedavno smo portfoliu simulacija dodali Simulacije izazova - seriju radionica za razvoj timova koje kombinuju razvoj tima i mogućnosti učenja na teme kao što su strateško planiranje, upravljanje učinkom, i drugim važnim organizacionim procesima.

Naše Simulacije su dizajnirane da:

  • Budu osnova za učenje međuljudskih i racionalnih veština i procesa koji su sastavni deo uspešnog timskog rada
  • Demonstriraju uticaj Konstruktivnih grupnih stilova na učinak
  • Unaprede grupne veštine rešavanja problema i efektivnost donošenja odluka
  • Ojačaju kooperaciju i komunikaciju između članova grupe

SIMULACIJE

  • Serija simulacija preživljavanja
  • Serija biznis simulacija
  • Serija simulacija izazova