Razvoj Timova

Kada se pojedinci efektivno udružuju i rade zajedno, rezultati su bolji od jednostavnog spoja svih delova (sinergija) pa tako ni unapređenja učinaka ne izostaje.

Developing Teams

Naš pristup razvoju timova fokusirajući se na dve ključne oblasti:

  • razvoj konstruktivnih ponašanja među članovima tima
  • kolektivni razvoj interpersonalnih (ljudi) i racionalnih veština rešavanja problema (zadatak) koje  poboljšavaju kvalitet donošenja odluka i njihovo prihvatanje

Naši feedback alati za razvoj timova i simulacije za rešavanje problema su dizajnirani da promovišu konstruktivne promene. Kroz detaljna istraživanja i pažljiv dizajn, oni pomažu timovima da:

  • Mere stilove ponašanja i veštine članova tima
  • Identifikuju snage i šanse za razvoj
  • Tačno odrede prepreke uspešnom timskom radu i rešavanju problema
  • Razviju više konstruktivnih strategija, stilove ponašanja i veštine
  • Prate promene i unapređuju ih tokom vremena

Naš standard, kao i naš kontiunalni cilj je da ponudimo alate za procenu koji susreću akademske i psihometrijske standarde, dok su u isto vreme praktični i relevantni realnom okruženju.

Kako je tim kolektiv sastavljen od pojedinačnih članova, alati za individualni razvoj kao što je Upitnik za utvrđivanje životnih stilova takođe može da bude ključni faktor bilo kod timskog razvojnog programa.