Upitnik za utvrđivanje životnih stilova LSI Konflikt -

LSI Conflict™

Razvijen od strane Ron Phillips-a, LSI Konflikt je prilagođena verzija Upitnika za utvrđivanje životnih stilova (LSI) razvijenog od strane J. Clayton Lafferty, Ph.D. 

Conflict

LSI Konflikt pomaže ljudima da analiziraju i razumeju da li njihovi stilovi razmišljanja i ponašanja pomažu ili blokiraju njihovu sposobnost da konfliktnim situacijama pristupe na konstruktivan način.

KONSTRUKTIVNO RAZLIKOVANJE JE PRODUKTIVNO - BITI UVEK KONFLIKTAN NIJE

Upitnik LSI Konflikt sopstveni opis, koristi Human Synergistics Circumplex kako bi kreirao sliku i pokazao osobi način na koji reaguje u konfliktnim situacijama. Na osnovu Konstruktivnih, Pasivno/Odbrambenih, i Agresivno/Odbrambenih stilova, pojedinci uče kako da razvijaju stilove kojima će doći do efektivnih rešenja konflikata.

JEDINESTVENE KARAKTERISTIKE UPITNIKA LSI KONFLIkT

  • Jasno identifikuje uticaj koji individualno razmišljanje ima na konfliktne situacije
  • Pruža okvir kroz koji pojedinci mogu da razumeju različite stilove konflikata i njihov uticaj
  • Pruža pomoć u razvoju Konstruktivnih strategije razmišljanja za efektivno rešavanje konfliktnih situacija
  • Odgovara akademskim i psihometrijskim standardima

ZAINTERESOVANI ZA KORIŠĆENJE LSI KONFLIKT UPITNIKA?

Kontaktirajte nas za informacije o ceni proizvoda i/ili usluge konsaltinga i koučinga.