Upitnik za utvrđivanje životnih stilova - Life Styles Inventory™ (LSI)

Istraživanje i razvoj J. Clayton Lafferty, Ph.D.

LSI

Više od emocionalne inteligencije: LSI procenjuje i daje povratnu informaciju o načinu razmišljanja i ponašanja koje ljudi mogu da promene kako bi razvili sebe kroz više sfera, među kojima je i njihova sposobnost da razumeju i upravljaju svojim emocijama. 

Kao jedan od prvih alata Human Synergistics-a, LSI je pomogao milionima pojedinaca da steknu uvid kako da razumeju odnos koji postoji između individualnih, menadžerskih, liderskih stilova i efektivnosti. Godine istraživanja, korišćenjem hiljade podataka, pokazuju da LSI stilovi jesu u vezi sa raznim pokazateljima individualne efektivnosti, uključujući kvalitet individualnih odnosa, otvorenost za povratne informacije, stres, platu, i nivo u organizaciji. 

Konkretno, LSI obezbeđuje učesnicima povratnu informaciju o sopstvenom (LSI 1) i opisu koji su dali drugi (LSI 2) o ličnoj orijentaciji (Konstruktivnoj, Pasivno/Odbrambenoj i Agresivno/Odbrambenoj) i 12 specifičnih stilova razmišljanja i ponašanja koja su u vezi sa ovim orijentacijama. Rezultati su predstavljeni na Circumplex-u, koji je normiran na uzorku od 14 000 pojedinaca. 

JEDINSTVENE KARAKTERISTIKE LSI IZVEŠTAJA

  • Jasno opisuje lične stilove razmišljanja (LSI 1) i ponašanja (LSI 2) na način koji promoviše Konstruktivnu promenu
  • Naglašava sličnosti i razlike između sopstvenog opisa i opisa koji su dali drugi, i vodi ka povećanoj svesti i fokusu na unapređenje
  • Odgovara akademskim i psihometrijskim standardima
  • Deo je Modela integrisanog razvoja, koji koristi Human Synergistics Circumplex kako bi povezao ponašanja na nivou pojedinca, menadžera, lidera, timova i organizacije

ZAINTERESOVANI ZA KORIŠĆENJE LSI IZVEŠTAJA?

Kontaktirajte nas za informacije o ceni proizvoda i/ili usluge konsaltinga i koučinga. 

Steknite praktično iskustvo u korišćenju LSI alata na jednoj od radionica koje uskoro organizujemo.