Razvoj pojedinaca

Efektivne osobe teže ka ličnom savršenstvu i svojim ponašanjem podstiču ljude u svom okruženju da čine isto.

Developing Individuals

Individualni razvoj podrazumeva samo-ispitivanje i samo-spoznaju, procese koji vode ka spoznaji sopstvenih trenutnih ponašanja, prihvatanja uticaja koji ova ponašanja imaju na ličnu efektivnost, i akcione korake koji su neophodni za izgradnju konstruktivnog razmišljanja i ponašanja. Naši alati za individualni razvoj dizajnirani su ne samo da pruže uvid - već da, pre svega, da promovišu konstruktivnu promenu. Kroz temeljno istraživanje i pažljivu izradu, naši alati pomažu pojedincima da:

  • Mere stilove razmišljanja i ponašanja
  • Identifikuju jake strane - snage i polja za razvoj 
  • Tačno odrede prepreke koje stoje na putu lične efektivnosti 
  • Razviju konstruktivnija ponašanja i veštine 
  • Prate promenu i napredak kroz vreme

Naš princip i naš kontinuirani cilj je da ponudimo proizvode koji zadovoljavaju stroge akademske i psihometrijske standarde, i koji su ujedno i praktični i relevantni u “stvarnom svetu”