Razvoj Organizacija

Ono što izvaja i razlikuje vodeće organizacije jeste njihova kultura - u vidu normi, očekivanja i ohrabrivanja ponašanja orijentisanih na učinak pre nego na sigurnost i prosečnost.

Organizational Development

 

Već 30 godina, Human Synergistcis je lider na polju istraživanja organizacione kulture. Naša istraživanja pokazuju vezu koja postoji između organizacione kulture i učinka, a naše iskustvo govori da je kulturu moguće menjati.

Mi smo posvećeni pružanju pomoći organizacijama u merenju i transformaciji njihove organizacione kulture od dominantno Agresivno/Odbrambene ili Pasivno/Odbrambene do Konstruktivnih normi ponašanja, i unapređenju njihovog učinka kroz ovaj proces.

Kao i kod našeg pristupa individualnom razvoju, organizacioni razvoj se sastoji od merenja i identifikacije organizacionih faktora koji podržavaju ili sputavaju dobar učinak.

Naši alati za organizaciona merenja su dizajnirani da:

  • Mere organizacionu kulturu, klimu i efektivnost
  • Identifikuju poluge promena
  • Identifikuju barijere prilagodljivosti, uključivanju zaposlenih, i organizacione efektivnosti
  • Razviju strategije za izgradnju visoko učinkovitih organizacionih kultura
  • Prate promenu i napredak kroz vreme

Naš princip i naš kontinuirani cilj je da ponudimo proizvode koji ispunjavaju rigorozne akademske i psihometrijske standarde, i u isto vreme su i praktični i relevantni "u stvarnom svetu".

Naši alati za razvoj organizacija su osnova našeg Modela integrisanog razvoja, i formiraju integralni deo razvojnih programa iniciranih od strane naši konsultanta i internih HR/OD profesionalaca.