Menadžment/Uticaj - Management/Impact® (M/I)

Istraživanje i razvoj Janet L. Szumal, Ph.D. i Robert A. Cooke, Ph.D.

„M/I izveštaj se bavi suštinom. Mnogi menadžeri imaju najbolju nameru, ali ne razumeju kako njihovi postupci utiču na ponašanje drugih. M/I pruža ciljane i konkretne povratne informacije koje menadžeri mogu pretvoriti u momentalne akcije“.
M/I Akreditovani klijent 


MI

Menadžment/Uticaj je namenjen menadžerima i svima onima čija je odgovornost da motivišu, organizuju i vode napore drugih ljudi. Kao takav, M/I izveštaj  predstavlja jedinstveni alat koji se može koristiti za usklađivanje menadžerskih pristupa i uticaja sa vizijom, vrednostima i strategijom organizacije. Konkretno, M/I pruža menadžerima informacije koje su im potrebne da uspešno inspirišu ljude oko sebe da se ponašaju pre svega na Konstruktivne načine. Menadžeri koji učestvuju u M/I programu, uče kako njihovi menadžment pristupi kreiraju uticaj koji imaju na druge ljude kao i organizacionu kulturu. Povratne informacije iz M/I izveštaja daju menadžerima uvid u to kako korišćenje Podržavajućih pristupa različitim menadžerskim zaduženjima (npr. davanje autonomije zaposlenima u izvršavanju njihovih radnih zadataka) vodi ka izraženijem Konstruktivnom uticaju i značajno višem nivou efektivnosti i uspeha nego korišćenje Sputavajućih pristupa. Korišćenje Sputavajućih pristupa (npr. radije izdavanje naređenja nego delegiranje pojedinosti u vezi sa obavljanjem zadataka) ima kao posledicu da se ljudi oko ovakvih menadžera ponašaju na Odbrambene načine, i budu manje efektivni. 

M/I povratna informacija se bazira na informacijama koje se prikupljaju korišćenjem dva Menadžment/Uticaj upitnika. Upitnik M/I Sopstveni opis identifikuje percepciju menadžera o njegovim/njenim menadžerskim pristupima i idealnom uticaju. Upitnik M/I Opis koji daju drugi meri zapažanja drugih ljudi o sveukupnoj efektivnosti menadžera; uticaju koji ima na njihovo ponašanje; i njegov ili njen pristup različitim dužnostima koje su zajedničke za posao većine menadžera. Rezultati se menadžerima predstavljaju u sveobuhvatnom, poverljivom izveštaju koji obuhvata Circumplex-e i tabele koje opisuju idealni i trenutni uticaj menadžera; grafikone i tabele koje sumiraju menadžerske pristupe različitim odgovornostima i efektivnost  upravljanju zadacima, ljudima i ličnoj efektivnost; tekstualne opise, preporuke za korišćenje ovih povratnih informacija u svrhu poboljšanja efektivnosti menadžera kao i predloge literature i izvora koji pružaju dodatne informacije.

JEDINSTVENE KARAKTERISTIKE UPITNIKA MENADŽEMNT/UTICAJ - MANAGEMENT/IMPACT®  (M/I)

  • Pruža menadžerima detaljnu povratnu informaciju o načinima na koje pristupaju svom poslu, uticaju koji imaju na ljude oko sebe i njihovoj menadžerskoj efektivnosti
  • Naglašava razlike između uticaja koji menadžer želi da ima i uticaja koji zapravo ima na ljude oko sebe
  • Dizajniran da odgovori strogim akademskim i psihometrijskim standardima
  • Relevantan za razvoj menadžera, lični razvoj, organizacioni razvoj i inicijative vezane za organizacione promene
  • Sastavni je deo Modela integrisanog razvoja koji koristi Human Synergistics Circumplex kako bi povezao uticaj menadžera i lidera sa njihovim ličnim stilovima razmišljanja i ponašanja, kulturne norme i očekivanja od njihove organizacije, i stilove ponašanja koji određuju interakciju u grupi kao interakciju sa klijentima/kupcima. 

ZAINTERESOVANI ZA KORIŠĆENJE M/I-a?

Kontaktirajte nas za informacije o ceni proizvoda i/ili usluge konsaltinga i koučinga. 
Na nekoj od naših radionica, mozite dobiti praktično iskustvo u radu sa M/I alatom

Važno: Da biste mogli da naručite M/I izveštaj, neophodno je da uspešno završite akreditaciju za korišćenje M/I alata. 

HRCI Seal

Korišćenje ovog logoa ne znači preporuku za kvalitet programa od strane HR Instituta za sertifikaciju. On označava da je program zadovoljio kriterijume HR institutu za sertifikaciju da bude odobren za re-sertifikacione bodove.

CCE Seal

Međunarodna Federacija Coach-eva, odobrila je dodeljivanje jedinica Kontinuiranog coaching obrazovanje (CCE) učesnicima koji završe Akreditacioni program M/I i to na sledeći način: 2 jedinice za ICF ključne kompetence i 7 jedinica za Druge Veštine i Alate.