Kouč - Saradničko postignuće

Istraživanje i razvoj je sproveo Majkl Gourli iz Human Synergistics-a sa Novog Zelanda.

Kouč

Kouč je jedinstvena timska vežba koja ističe pretpostavke, uverenja, vrednosti i stavove koji su ključni za postizanje motivacije i visokih rezultata pojedinaca i timova. Osmišljena je sa ciljem da poduči lidere kako da primenom načina razmišljanja orijentisanog na Postignuće efektivno vode druge i poboljšavaju njihov učinak.

Pred učesnike se stavlja izazov da prepoznaju najadekvatnije načine vođenja tima, ostvarenja ciljeva i preduzimanja akcija, kako bi se pokrenuo tim koji trenutno ne postiže željene rezultate. Sportski kontekst u koji je smeštena vežba Kouč omogućava učesnicima da međusobno preispituju pretpostavke i uverenja, jer upravo visoka tolerancija na različite stavove kada je sport u pitanju doprinosi iskrenoj diskusiji. Konačno, učesnici uče na koji način da prepoznaju i primene ponašanje orijentisano na Postignuće, kako bi postali efektivniji tim lideri.

JEDINSTVENE KARAKTERISTIKE KOUČA

  • Na osnovu vežbe se procenjuju trenutni pristupi motivaciji i dinamici unutar tima
  • Procenjuje se sposobnost pojedinaca i timova za osmišljavanje strategije, planiranje i postavljanje ciljeva, kao i izvršavanje akcionih planova usmerenih na postignuće
  • Promoviše se efektivnije upravljanje i liderski pristup
  • Prikazuju se efekti različitih ličnih stavova koje meri Upitnik za utvrđivanje ličnog stila (LSI) I uticaj različitih strategija koje meri Liderstvo/Uticaj (L/I) i Menadžment/Uticaj (M/I) 

ZANITERESOVANI STE DA KORISTITE KOUČ?

Kontaktirajte nas kako bismo Vam pružili sve informacije o ceni proizvoda i/ili konsultantskim uslugama. ( Online kupovina nije dostupna).