Liderstvo/Uticaj - Leadership/Impact® (L/I)

Istraživanje i razvoj Robert A. Cooke, Ph.D.

"Koristila sam Liderstvo/Uticaj kao važan deo programa za razvoj liderstva u GE. L/I je direktorima dao taj "aha momenat", zato što je povezao njihove strategije i ono što bi trebalo da rade kao lideri sa njihovim uticajem na druge. Suštinski - pokazivali smo im  kakvu su organizacionu kulturu kreirali i uporedili je sa kulturom koju su želeli da kreiraju. Zatim smo razgovarali o tome šta će preduzeti u vezi sa tim."
Dr. Linda Sharkey
Izvršni direktor Executive Networks, Inc.
Bivši VP HR u GE

 LI

Dizajniran specijalno za ljude na liderskim pozicijama —primarno senior menadžere, menadžere srednjeg nivoa sa potencijalom, i CEO-ove - Liderstvo/Uticaj (L/I) je alat po modelu 360 stepeni povratne informacije  koji predstavlja vrhunac istraživanja liderske efektivnosti.  Kako bi izvršni direktori bili lideri, oni moraju da transformišu, oblikuju i utiču na okruženje u kome ljudi rade, i načine na koje ljudi pristupaju svom poslu i ulaze u međusobne interakcije. Istraživanja su pokazala da lideri koji koriste preskriptivne strategije (napr. "kreiranje okruženja" na "Podržavajući" način, uključujući osnaživanje ljudi) imaju Konstruktivan uticaj a oni koji koriste Restriktivne strategije imaju Odbramben uticaj na ponašanje drugih ljudi. Preskriptivni lideri kreiraju efektivnije i održivije organizacije u odnosu na restriktivne lidere.

L/I povratna informacija se bazira na informacijama koje se prikupljaju korišćenjem dva Liderstvo/Uticaj upitnika: upitnik L/I Sopstveni opis koji identifikuje percepciju lidera o njegovim/njenim liderskim strategijama i idealnom uticaju, i upitnik L/I Opis koji daju drugi koji meri zapažanja drugih ljudi o sveukupnoj efektivnosti menadžera; uticaju koji ima na njihovo ponašanje; i njegove ili njene liderske strategije. Rezultati se učesnicima predstavljaju u sveobuhvatnom, poverljivom izveštaju koji sadrži profile bazirane na  Circumplex-u i opisuju idealni i trenutni uticaj lidera (normiran na osnovu 5000 menadžera), grafikone i tabele koje sumiraju liderske strategije; tekstualne opise, predložene izvore  i preporuke za korišćenje ovih povratnih informacija u svrhu poboljšanja efektivnosti lidera.

JEDINSTVENE KARAKTERISTIKE LIDERSTVO/UTICAJ IZVEŠTAJA (L/I)

  • Pruža liderima opsežnu analizu razlike između uticaja koji bi želeli da imaju na ljude oko sebe i uticaja koji trenutno imaju, zajedno sa implikacijama koje to ima na organizacionu kulturu
  • Direktno povezuje liderske strategije sa uticajem na ponašanje i liderskom efektivnošću
  • Dizajniran da odgovori akademskim i psihometrijskim standardima, i normiran na opsežnom internacionalnom uzorku.
  • Sastavni deo Modela integrisanog razvoja, koji koristi Human Synergistics Circumplex kako bi povezao ponašanja na nivou pojedinca, menadžera, lidera, tima i organizacije.

ZAINTERESOVANI ZA KORIŠĆENJE L/I?

Kontaktirajte nas za informacije o ceni proizvoda i/ili usluge konsaltinga i koučinga.

Dobijte praktičnog iskustva u radu sa L/I alatom na nekoj od naših radionica.