In Great Company (Drugo izdanje)

In Great Company edition 2

Autori: Quentin Jones, Dexter Dunphy, Rosalie Fishman, Margherita Larne-Jones, and Corinne Canter

U prvom izdanju iz 2006 godine fokusirali smo se na dubinsku anlaizu načina na koji kompanije kontinuirano kreiraju organizacione promene. Od tada je svet u celini bio suočen sa vanrednim uticajima iz okruženja, uključujući globalne finansijske krize i razorne prirodne nepogode.

To nas je navelo da ponovo posetimo tri od prvobitnih studija slučaja kako bi ispitali kako su ovi uticaji testirali inicijalna ulaganja u kulturu kompanije i omogućila ovim preduzećima da budu otporna i održiva u teškim uslovima.

Dominantna tema koja se izdvojila iz obnovljenog istraživanja je održivost kulturnih promena i koristi od "Konstruktivnog Jezgra."

Dok su prvobitna istraživanja dala odgovore na pitanja:

  • Šta stvara kulturnu transformaciju u organizacijama?
  • Kako da organizacije uspešno transformišu svoje kulture?
  • Da li  preduzeća sa konstruktivnim i podržavajućim kulturama daju bolje rezultate?

Dopunjeno izdanje ide jedan korak dalje:

  • Može biti kulturna promena biti održiva u nesigurnim vremenima?

Kontaktirajte nas da naručite kopiju In Great CompanyIn Great Company (Prvo izdanje)

In Great Company

In Great Company: Unlocking the Secrets of Cultural Transformation je sveobuhvatno istraživanje o pet vodećih australijskih kompanija koje su uspešno transformisale svoje poslovanje I ostvarile inspirativne rezultatate koju je objavio Human Sinergistics.

Ovo istraživanje, koje je predvodio profesor Dekter Leskovar sa Univerziteta Tehnologije u Sidneju, je odgovor na izazove naših klijenata : " Kako organizacije transformišu svoje kulture?" i " Šta je dokaz o tome šta to radi " ?

Bilo da ste lider organizacije ili imate ambiciju da postanete to, bez obzira da li ste iskusan agent promena, ili su tek ulazite u ovo polje, ova knjiga će vam pomoći da razumete inicijative, strategije i lične mere potrebne da se stvore trajne kulturne promene i poboljšaju ukupne performanse organizacije .

Pročitajte siže ove knjige na engleskom jeziku.