Uticaj lidera na organizacionu kulturu

Uticaj koji lideri i menadžeri imaju na učinak svojih timova i na rezultate svojih organizacija ne treba se potcenjivati.

Developing Leaders

Lideri oblikuju način na koji ljudi razmišljaju i ponašaju se – drugi gledaju na lidere kao na uzor – ljudi žele da vide da li je njihovo ponašanje dosledno promovisanim vrednostima i filozofiji organizacije.

Lideri definišu agendu. Lideri utiču na kulturu organizacije i dugoročnu efektivnost organizacije. Lideri i menadžeri kreiraju kontekst u kome članovi organizacije teže ka izvrsnosti i zajedno rade na postizanju ciljeva organizacije.

Istraživanja Human Synergistics-a, a naročito ono koje je sproveo Dr. Robert A. Cooke (Direktor HSI i renomirani akademik), jasno ističe vezu između strategija liderstva, uticaja koji lideri imaju na druge i liderske efektivnosti. Ovaj uticaj ima ogromno značenje za razumevanje organizacione kulture i uloge koju norme i očekivanja imaju u efektivnosti organizacije.

Liderstvo pomaže u oblikovanju kulture. Kultura zauzvrat oblikuje liderstvo. Oba upravljaju učinkom.

Mi pomažemo onima koji imaju lidersku ulogu da identifikuju veze između strategija ponašanja i stilova i efektivnosti liderstva i grade ličnu sposobnost u ulozi lidera.

Mi nudimo spektar alata za merenje koji su dizajnirani da razviju lidere i menadžere, a koji zadovoljavaju rigorozne akademske i psihometrijske standarde dok su u isto vreme praktični i relevantni u realnom svetu. Naši alati mogu biti deo Vaših individualnih, liderskih, grupnih ili organizacionih razvojnih programa i može ih prezentovati jedan od naših konsultanata ili akreditovanih praktičara ili Vi sami možete postati akreditovani.