Kako Simulacije Rade

Sinergija se javlja kada interaktivni napori dve ili više osoba imaju veći uticaj, nego zbir njihovih pojedinačnih napora. Sinergetsko rešavanje problema se postiže kada grupa maksimizuje korišćenje raspoloživih resursa, znanja i veštine rešavanja zadataka izlaganjem konstruktivnih interaktivnih stilova (nasuprot odbrambenim). Dalje se unapređuje kada članovi pristupaju problemima na način koji je razuman i međusobno podržavajući. Rezultat je efektivno rešenje – ono koje su prihvatili članovi grupe, kao i ono koje je višeg kvaliteta od njihovih pojedinačnih rešenja.

Upoređivanje pojedinačnog sa grupnim učinkom

Serije simulacija Human Synergistics International-a zahtevaju od učesnika da reše određeni problem u ograničenom periodu vremena i to, prvo pojedinačno, a zatim kao tim. Kako učesnici zajednički rade u ovoj tim-bilding aktivnosti, oni se vode svojim iskustvom i znanjem u potrazi za najboljim odgovorima. Izazvani su da uspešno integrišu znanje svih članova grupe. Upoređivanjem  individualnih i grupnih rešenja sa preporučenim rešenjem, u mogućnosti su da iskoriste ono što svaki član ima da ponudi i da doprinese.

Jačanje veština rešavanja problema sinergetski

Kako članovi rade da dovrše simulaciju, oni počinju da uviđaju sopstvenu ulogu u oblikovanju kvaliteta timskog učinka. Ovo razumevanje zavisi od toga kako je simulacija vrednovana i uticaj grupnih procesa na učinke je nešto o čemu se raspravlja. Sa ovim novim saznanjima, članovi mogu da odluče šta to oni mogu da urade kako bi povećali funkcionisanje tima – i dobijaju rezultate koji su potrebni timu da bi uspeo kada se vrati na posao.