Merenje kao osnov za promenu

Samo ukoliko se ključni aspekti ljudskog ponašanja ne mogu definisati i precizno opisati, verovatno je da se oni ne mogu ni promeniti. Human Synergistics nudi impresivna i praktična merenja ponašanja.

Building The Case For Change

Merenjem ljudskog ponašanja – bilo da je na individualnom, menadžerskom, liderskom, timskom ili organizacionom nivou – ono postaje opipljivo, postaje nešto što se može opisati i učiniti specifičnim.

Merenje ponašanja pruža organizaciji:

  • jezik za diskutovanje o nečemu što se inače teško može diskutovati
  • mogućnost praćenja napretka pojedinca, tima ili organizacije
  • proces kroz koji pojedinci i timovi preuzimaju odgovornost za svoje ponašanje i fokusiraju se na konstruktivno unapređivanje

Mi pomažemo organizacijama, timovima i pojedincima da razumeju ono što ranije nisu mogli. Obezbeđujemo ljudima informacije koje inače ne bi imali. Na ovaj način pomažemo pojedincima,  
timovima i organizacijama da dobiju više kontrole nad svojom sadašnjošću i budućnošću.

Mi smatramo da kod merenja ponašanja nije dovoljno jednostavno obezbediti meru trenutnog stanja: takvo merenje mora takođe da pruža pravac kojim treba ići da bi se napredovalo. Merenje trenutnog stanja bez ikakvog recepta je kao otići kod lekara koji vam kaže da imate temperaturu. U takvoj situaciji želeli biste da znate šta je uzrok tome i šta treba činiti. 

Kako bi se to postiglo potrebno je opširno istraživanje. Naša posvećenost tome je apsolutna. Dr. Robert A, Cooke je učestvovao i nadgledao brojne projekte akademskih istraživanja, koji potvrđuju pouzdanost instrumenata Human Synergistics-a. Sa preko 500 univerziteta i edukativnih institucija koje koriste naš materijal, znamo da naši alati rade dobar posao.

Pogledajte Studije slučaja i novinske članke

Naša snaga leži u našoj sposobnosti da obezbedimo validne i pouzdane alate za merenje i u pomoći u interpretaciji ove jedinstvene i vredne informacije kako bi se kreirale specifične strategije za poboljšanje.

Samo u Srbiji preko 1000 menadžera i više od 40 organizacija je profitiralo od našeg Modela integrisanog razvoja.