Naš pristup organizacionom razvoju

Transforming Culture and Leadership

Zašto mnogi pokušaji organizacionog transformisanja ne uspeju? Smatramo da odgovor leži u činjenici da promena od ljudi zahteva da razmišljaju i ponašaju se na nove načine. Samo pokušaji promene funkcionisanja organizacije, bez bavljenja organizacionom kulturom i praksom  liderstva/menadžmenta, u najboljem slučaju vodi veoma ograničenom uspehu i maloj promeni. 

U Human Synergistics-u, više od trideset godina pomažemo pojedincima, grupama i organizacijama da se uspešno menjaju.