Naša Misija

Our Mission

Changing the World – One Organization at a Time®.

Mi se bavimo konstruktivnim razvojem – podržavanjem promena ponašanja koje vodi do rasta individualne, timske i organizacione efektivnosti.

Na individualnom nivou, Human Synergistics podržava ljude u konstruktivnom ponašanju usmeravajući način na koji oni intereaguju  sa drugima kao i njihov pristup poslu u konstruktivnom pravcu. Na nivou organizacije, mi transformišemo sredinu u kojoj ljudi rade, kao i očekivanja sa kojima se oni susreću.

Kombinacijom naših u svetu priznatih alata za procenu i simulacija, akreditacionih radionica i usluga konsultanata, mi pomažemo timovima, organizacijama i njihovim članovima da mere i unaprede liderstvo i kulturu kako bi povećali učinke organizacije i održivost.

Naša misija, Changing the World – One Organization at a Time®, govori sve. Možda zvuči prepotentno, ali je zapravo zasnovana na istraživanju. U internacionalnoj studiji koju je sproveo direktor HSI-a Robert A. Cooke, baziranoj delimično na podacima obezbeđenim od članova AIESECa, idealne organizacione kulture koje su više konstruktivne a manje defanzivne, po merenju izvršenom Upitnikom za utvrđivanje organizacione kulture, pronađene su u zemljama koje pokazuju određene tipove društvenih vrednosti. (npr. nižu distancu moći i izbegavanje nesigurnost po merenju Geert Hofstede). Pored toga, ove zemlje rangirane su više od drugih po svetskoj konkurentnosti u Svetskoj godišnjoj knjizi konkurentnosti (WCY) Instituta za razvoj menadžmenta.(IMD)

Brojne druge studije profitabilnosti i dugoročne efektivnosti pokazuju da su konstruktivni nasuprot odbrambenim stilovima kulture povezani ne samo sa učincima organizacije i održivošću, već i sa željenim rezultatima na nivou individualnih članova. (npr. blagostanje i uključivanje)

Mi verujemo da radeći zajedno sa vama, možemo dokazati i širom sveta pokazati kako konstruktivne kulture, kroz promovisanje razvoja pojedinaca i organizacija, prenose na druge pozitivne uticaje i unapređuju vrednosti, razvoj i svetsku konkurentnost  zemalja u kojima rade. Bez obzira na vaš fokus, da li je to direktno podučavanje, tim-bilding ili organizacioni razvoj, uveravamo vas da ćete biti spremni da širite pozitivan uticaj širom organizacija.

HSI vam pruža razvojni sistem koji je:

 • visoko vizuelni
 • zasnovan na istraživanjima
 • utiče na učinke
 • integrisan da obuhvati sve organizacione nivoe

Imamo sve  što vam je potrebno da identifikujete i odgovorite na izazove koje vam pružaju kultura, tim i liderstvo, uključujući:

 • spajanje integracija
 • organizacione promene
 • angažovanost zaposlenih i zadržavanje
 • implementaciju strategije
 • sigurnost i pouzdanost
 • garancija kvaliteta
 • korisnički servis

Pridružite nam se u našoj misiji

Tokom godina, shvatili smo da su naši najbolji klijenti i partneri oni koji su ozbiljni po pitanju razvoja. Ako ste posvećeni i strastveni u razvoju ljudi, značilo bi nam da održimo dugoročnu saradnju sa vama, bez obzira da li ste:

 • partner, direktor ili član konsultantske firme
 • interni HR, stručnjak za organizacioni razvoj ili razvoj talenata
 • nezavisni konsultant
 • istraživač
 • profesor, učitelj ili direktor nastavnog plana i programa