Lorraine F. Lafferty, Ph.D.

BIVŠI PREDSEDNIK I IZVRŠNI DIREKTOR KOMPANIJE HUMAN SYNERGISTICS INTERNATIONAL

Dr Lorraine F. Lafferty vodila je  Human Synergistics International kao predsednik i izvršni direktor od 1997 do 2004. Dr Lafferty i je svoj rad usmerila na pomoć  pojedincima i organizacijama u razvoju i  povećanju njihove efikasnost i produktivnost. Ona je priznat stručnjak u oblasti  uticaja stresa na pojedince i organizacije. Osmislila  je program  koučinga za razvoj izvršnih direktora i vodila je  više od dve hiljade intenzivnih sesija  sa ključnim rukovodiocima. Kao viši konsultant za menadžment u HSI, dr Lafferty  osmislila je i sprovela programe obuke između ostalih i u Texas Utilities, Control Data, Honeywell, Inc., Dow Chemical, Ford Motor Company, Nash Finch, Dayton-Hudson Corporation, General Foods, and the American Association of School Administrators, i mnogim drugim kompanijama.

Kroz svoja opsežna istraživanja u oblasti upravljanja stresom, dr Lafferty je začetnik razvoja Human Synergistics International Sistema za stvaranje organizacione i lične efektivnost (SCOPE). Ona je sprovodila SCOPE programr u korporacijama  kao i u Train the Trainer radionicama.

Dr Laferti je koautor knjige Perfekcionizam -siguran lek za sreću (Perfectionism—A Sure Cure for Happiness), koji je 1996 Human objavio Synergistics International. Sa svojim suprugom  ispitala više od 9.000 slučajeva perfekcionizma, zahtevnog sindroma koji doprinosi bolesti i nesreći. Ovu knjiga koju su je napisao bračni par Lafferty, koja otkriva uzroke, posledice i ispravke perfekcionizama su pohvali mediji u Americi u mnogim recenzijama.

Dr Lorraine Lafferty je diplomirala na koledžu Marygrove u Detroitu a magistrala i doktorala kliničku psihologiju na državnom univerzitetu u Vejnu. Član je Američke psihološke asocijacije, bivši član Asocijacije psihologa Mičigena  i član Američkog društva za obuku i razvoj. Dr Lafferty je dobitnik brojnih nagrada i priznanja za svoj rad, koja su navedena i Marquis izdanju „Ko je ko u svetu“ iz 2000-te godine.