Janet L. Szumal, Ph.D.

VIŠI NAUČNI SARADNIK HUMAN SINERGISTICS INTERNATIONAL-A

Janet Szumal je viši naučni saradnik u Human Sinergistics International-u (HSI). Doktorirala je na temu Upravljanje ljudskim resursima na Univerzitetu Ilinois u Čikagu I učitelj je Hatha joge što potvrđuje njen  Učiteljski sertifikat iz Hrama Kriya Yoga.

Janet je svoj rad u HSI je prvenstveno usmerila na razvoj alata za procene (kao što su Menadžment/Uticaj - Management/Impact® (M/I)), simulacije (kao što su Organizacione promene - Organizational Change Challenge, Upravljanje projektima- Project Management Challenge™, Upravljanje učinkom - Performance Management Challenge™ i Promena organizacione culture- Cultural Change Situation™), uputstva za konsultante (uključujući i one za Liderstvo/Uticaj - Leadership/Impact® (L/I), AMA DISC Survei, i seriju simulacija izazova) i drugih pisanih materijala (kao što je OCI ® vodič za tumačenje razvoj, MEPS vodič za sopstveni razvoj).

Ona je razvila Menadžment/Uticaj - Management/Impact® (M/I)), alat za razvoj srednjeg menadžmenta, I učestvovala je u razvoju izveštaja o organizacionoj kulturi I efektivnosti na osnovu Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture - Organizational Culture Inventory® i Upitnika za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory®. Ona je takođe napisala tekst za nekoliko HSI je proizvoda koji se mogu koristiti na mreži.

Istraživanje o pouzdanosti i validnosti HSI  dijagnostičkih alata koje je Janet sprovela objavljeno  je u časopisima The Journal of Applied Behavioral Science, Psychological Reports, i The Handbook of Organizational Culture and Climate (Nevburi Park, CA: Sage, 2000). Njene preporuke za korišćenje simulacije u rešavanju problema u grupi  i za razvoj timova  su objavljeni  u The 2001 Team and Organization Development Sourcebook (New York, NY: McGraw-Hill), kao i u Training Magazine (u julu 1999). Kao nastavak, ona je objavila vežbe za trening na  temu  organizaciona klima nasuprot kulture I  efekti razmišljanja i stilova ponašanja u The 2003 Team and Organization Development Sourcebook and The 2004 Training and Performance Sourcebook.

Dženet trenutno radi na revidiranju HSI uputstva za konsultante i učestvuje u razvoju HSI  proizvoda na mreži.