Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i dodatne informacije kontaktirajte nas:

Na e-mail adresu:       info@hs.rs
Telefonom na broj:      +381 (0)11 366 0195
ili poštom na adresu:   Savska/II, 11000 Beograd, Srbija

Vaš Human Synergistics Srbija