Istorija

Osnovan od strane kliničkog psihologa doktora J. Clayton Lafferty-ja i u vođen od strane direktora i eksperta za organizacionu kulturu doktora Robert A. Cooke-a, Human Synergistics International je začetnik koncepta merenja organizacionog i individualnog razvoja. Originalno otkriće doktora Lafertija, model „Circumplex-a“, kružni grafik za organizovanje i profilisanje dvanaest stilova razmišljanja, podstiče razvoj i dugoročan uspeh prvog alata za 360º stepeni model opisivanja, Upitnika za utvrđivanje životnih stilova - Life Styles Inventory™ (LSI)

Our History

Četrdeset godina kasnije, LSI nastavlja da bude visoko cenjen i korišćen širom sveta od strane menadžera, profesionalaca i pojedinaca koji doprinose promociji svesti i razvoju konstruktivnih ličnih stilova. Istovremeno, LSI je pokupio pohvale na brojnim web sajtovima, uključujući i Linkedin; navođen je u knjigama i novinskim člancima o biznisu, psihologiji i upravljanju talentima i citiran u novinama i magazinima, uključujući i Wall Street Journal.

Nakon usavršavanja i potvrđivanja LSI Circumplex-a, doktor Cooke je postao jedan od prvih organizacionih teoretičara koji je primetio da ljudi ispoljavaju određena razmišljanja i stilove ponašanja, bilo funkcionalna ili nefunkcionalna, zahvaljujući nečem većem od njihove ličnosti ili čak i onoga za šta su plaćeni od strane njihove organizacije.

To nešto veće dovelo je do stvaranja upitnika za kulturu koji je najviše istraživan i najviše korišćen danas – Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture. Dostupnost ovog naučno važećeg, ali i praktičnog alata za merenje kulture  doprineo je mnoštvu akademskih i poslovnih publikacija pokazujući važnost konstruktivnih kultura za povećanje angažovanja zaposlenih, efektivnost radnih grupa i održivost organizacija.

Tokom proteklih 40 godina, HSI je proširio svoj domet i uticaj pokretanjem internacionalnih filijala i kancelarija širom planete i povećanjem svoje ponude kako bi se zadovoljile potrebe klijenta. HSI zadržava svoju istraživačku orijentaciju i održava snažan fokus pružanjem visoko kvalitetnih poslovnih rešenja uključujući dijagnostičke upitnike svetske klase, tim-bilding simulacije, radionice za konsultante i trenere, kao i opcione konsultantske usluge kako bi podržao implementaciju svojih sistema i materijala.

Cilj HSI-a je da podrži konsultante, i interne i nezavisne, kao i trenere i one koji podučavaju, u promovisanju konstruktivnih promena i razvoju pojedinaca, grupa, njihovih organizacija i na kraju, sveta. Pozivamo vas da pogledate našu ponudu, kontaktirate nas telefonom ili putem email-a, posetite naše radionice i pridružite nam se u petoj deceniji naše misije, jer mi menjamo svet – jednu po jednu organizaciju.