O nama

Klikom na link sa desne strane saznaćete više o Human Synergistics-u. Pronaći ćete više informacija o našoj misiji, našoj istoriji i ljudima koji stoje iza organizacije, kao i neke od preporuka od ljudi sa kojima smo sarađivali. Pozivamo vas da se pridružite našoj misiji
Changing the World – One Organization at a Time®“.