Seminar Uticaj

Seminar Uticaj je prvi korak u akreditaciji za program Liderstvo/Uticaj - Leadership/Impact® (L/I) I Menadžment/Uticaj - Management/Impact® (M/I).

Izmerite uticaj lidera i menadžera na učinak organizacije

Naučite kako da podržite lidere i menadžere u izgradnji njihovog Konstruktivnog uticaja na organizacionu kulturu kroz detaljnu analizu njihovih strategija i pristupa i naučite kako to utiče na njihovu efektivnost koristeći Liderstvo/uticaj - Leadership/Impact® (L/I) i Menadžment/Uticaj - Management/Impact® (M/I).

Koristeći interaktivne tehnike učenja zasnovane na iskustvu, Seminar Uticaj će vas pripremiti da:

 • razumete model Uticaj, uključujući i idealni uticaj, trenutne strategije i pristupe, kao i trenutni uticaj i efektivnost
 • tumačite i koristite statističke informacije koje su prikazane u L/I I M/I Povratnim Izveštajima
 • razlikujete efektivnost od uspeha
 • napravite razliku između stila i uticaja
 • tumačite i saopštite rezultate iz izveštaja
 • podučite druge ljude o efektima koje liderstvo ima na organizacionu kulturu
 • koristite tj.upotrebite naše obrasce za planiranje sprovođenja programa
 • Proizvodi uključuju :

  Akreditacija pokriva Uključeni materijali
  Liderstvo/Uticaj -Leadership/Impact® (L/I)
  • L/I Studije slučaja
  • L/I Akreditacioni projekat (1 L/I Izveštaj)
  • L/I rezultate istraživanja
  Menadžment/Uticaj - Management/Impact® (M/I)
  • M/I Studije slučaja
  • M/I Akreditacioni projekat (1 M/I Izveštaj)
  • M/I rezultate istraživanja