Seminar Timovi

 

Razvoj efektivnosti timova kroz konstruktivna ponašanja i sinergijsko donošenje odluka.

Naučite kako da razvijate timove koji postižu sinergiju i dolaze do superiornih rešenja upotrebom naših u svetu priznatih simulacija i  Upitnika za utvrđivanje grupnog stila - Group Styles Inventory™ (GSI)

Upotrebom interaktivnih, na iskustvu zasnovanih tehnika učenja i setova podataka, akreditacioni Seminar Timovi vas priprema da:

  • identifikujete i razumete načini razmišljanja kopiranje ponašanja utiče na sposobnost tima da se izbori sa konfliktnim situacijama
  • objasnite korelaciju između konstruktivnih stilova ponašanja u grupi i timske efektivnosti
  • sprovodite i tumačite naše simulacije i Upitnik za utvrđivanje grupnih stilova - Group Styles Inventory™ (GSI)
  • otkrijete snage tima ali polja za razvoj
  • tumačite Cicumplex profil grupnih rezultata
  • izaberete prigodnu simulaciju
  • povežete različite alate u koracima promene