Seminar Stilovi


Seminar Stilovi je prvi korak u akreditaciji za Upitnik za utvrđivanje životnih stilova

Više od emocionalne inteligencije: unapredite samosvesnost i Konstruktivne stilove

Naučite druge kako da postignu bolji učinak i zadovoljstvo u poslu koristeći Upitnik za utvrđivanje životnih stilova - Life Styles Inventory™ (LSI), kao i naš pojedinačni izveštaj sa povratnim informacijama - LSI sa rezultatima po tvrdnjama -Item-Level Feedback (LSI ILF).

Koristeći interaktivne tehnike učenja zasnovane na iskustvu, Seminar Stilovi će vas pripremiti da :

 • tumačite Circumplex, alat Human Synergistics-a koji se koristi za merenje, opisivanje i razumevanje stilova
 • napravite vezu između Konstruktivnih stilova i lične efektivnosti (tj. odnosa sa drugima, zadovoljstva poslom i produktivnosti)
 • razumete najmoćnije obrasce ponašanja koji vode Konstruktivnim stilovima
 • indentifikujete potvrđene snage, neprepoznate snage, kamen spoticanja i nevidljive slabosti
 • saopštite rezultate individualnih i grupnih izveštaja sa povratnim informacijama
 • naučite druge o tome koji lični stilovi utiču na stvarne promene u njihovoj efektivnosti

Uključeni proizvodi :

Akreditacija pokriva Uključeni materijali
Upitnik za utvrđivanje životnih stilova - Life Styles Inventory™ (LSI) 1 & 2  
 • Vaš LSI izveštaj
 • LSI 1 Vodič za samostalni razvoj
 • LSI 2 Vodič za samostalni razvoj
 • LSI 1 & 2 Studije slučaja
 LSI izveštaj sa rezultatiima po tvrdnjama - Item-Level Feedback (LSI ILF)       
 • jedan LSI izveštaj
 • LSI1 Vodič za samostalni razvoj
 • LSI2 Vodič za samostalni razvoj
 • LSI 1 & 2 Studije slučaja