Program akreditacije Human Synergistics-a

Naš Akreditacioni program, koji u ovom obliku postoji od 2014.godine, obezbeđuje celovito iskustvo visokog kvaliteta pojedincima i organizacijama koji žele da primenjuju sisteme i alate Human Synergistics-a. Primarni cilj akreditacionog programa je da polaznicima, kroz upotrebu Human Synergistics alata i procesa, pruži neophodno znanje i praktično iskustvo potrebno za uspešnu transformaciju organizacija i liderstva. Akreditacioni program je polazna tačka za rast i razvoj sve veće Human Synergistics globalne mreže akreditovanih praktičara koji čine Global Change Circle (HSGCC), zajednicu otvorenih ljudi spremnih na saradnju, koji posvećeno rade na ostvarenju naše misije Changing the World—One Organization at a Time®.

Human Synergistics prevashodno akredituje pojedince, konsultante i trenere, a ne organizacije i konsultantske kuće. Pojedinac, a ne njegova ili njena organizacija, je taj na koga se akreditacija odnosi i ko zadržava akreditaciju i pravo kupovine i korišćenja alata čak i u slučaju prelaska u drugu organizaciju ili privatnu praksu.

Takođe, svi konsultanti i treneri koji bi u organizaciji koristili materijale za koje je neophodna prethodna akreditacija, moraju proći proces akreditacije u Human Synergistics-u. Akreditovani pojedinci nisu ovlašćeni da obučavaju druge za upotrebu alata. Takođe, nisu ovlašćeni za kupovinu proizvoda za koje je akreditacija neophodna u ime onih koji nisu uspešno završili Human Synergistics Akreditacioni program. Pojedinci koji nisu akreditovani mogu koristiti alate za koje je akreditacija neophodna jedino ukoliko rade sa nekim ko je akreditovan, a samim tim i kvalifikovan za tumačenje povratnih izveštaja.

PROCES AKREDITACIJE

Prvi korak u procesu akreditacije za proizvod na koji se akreditacija odnosi je učešće na seminarima Kultura, Uticaj ili Stilovi ponašanja. Naredni korak je polaganje Ispita u okviru Akreditacionog seminara.

Program akreditacije predviđa praktičan rad budućeg konsultanta. Svaki polaznik prolazi kroz administriranje, primenu alata i prezentovanje rezultata i ishoda klijentu kojeg odabere za svoj akreditacioni projekat. Nakon završenog projekta polaznik prolazi kroz debrif seminar sa ostalim polaznicima, prezentuje svoje iskustvo i način na koji je alat primenio.
 Proces_akreditacije_opsti wb

Preuzmite detaljnije informacije o akreditacionim procesima za sledeće Human Synergistics alate za koje je neophodna akreditacija:

Nakon završetka akreditacionog seminara i prolaska akreditacionih ispita, imaćete na raspolaganju 6 meseci da završite akreditacioni projekat. Debrif seminar bi trebalo da bude organizovan u roku od 6 meseci od završetka akreditacione radionice.

KAKO ZADRŽATI AKREDITACIJU

Status akreditovanog konsultanta zadržavaju sve osobe koje najmanje jednom u dve godine koriste jedan od alata baziran na Circumplex-u. Ukoliko se ovaj uslov ne ispuni, konsultanti koji su zainteresovani da povrate svoj status akreditovanog konsultanta trebalo bi ponovo da prođu kroz proces akreditacije.

HS zadržava pravo da zahteva ponovni prolazak kroz akreditacioni proces. Takođe zadržavamo pravo da unapredimo i izmenimo akreditaciju i potrebe za obnavljanje iste. Moguće je da će, u cilju zadržavanja akreditacije, postojati potreba za kursevima za obnavljanje znanja u cilju zadržavanja akreditacije.