Akreditacija i seminari

Human Synergistics pruža mogućnost akreditacije i učestvovanja na praktičnim seminarima, koji će Vam pomoći da na merljiv način utičete na efektivnost organizacija sa kojima sarađujete. Ovi interaktivni, praktični seminari pripremiće Vas da stručno primenite HSI procese, procene i simulacije, kako biste ostvarili različite organizacione promene i ciljeve razvoja, uključujući i:

  • Razvoj veština efektivnog rešavanja zadataka i razvoj stilova ponašanja koja unapređuju međuljudske odnose
  • Unapređenje pozitivnog uticaja menadžera i lidera
  • Merenje, stvaranje i jačanje Konstruktivnih organizacionih kultura
  • Identifikovanje i razvoj sinergije u timovima

Naši seminari predstavljaju prvi korak u procesu Akreditacije za sledeće proizvode: