Šta mi radimo

Human Synergistics International je začetnik koncepta merenja organizacionog razvoja koji obuhvata kulturu, liderske strategije i uticaj, grupne procese i sinergiju, individualno razmišljanje i stilove ponašanja. Pod vođstvom doktora Robert A. Cooke - a kompanija je usmerena na stvaranje alata za procenu i simulacija najvišeg kvaliteta, kao i na konsultantske usluge u saradnji sa postojećom globalnom mrežom konsultanata. Sa visoko vizuelnim, integrisanim modelom razvoja koji je povezan sa učincima, HSI radi sa većinom kompanija koje se nalaze na Fortune-inoj listi 500 kompanija.

What We Do

Human Synergistics pomaže organizacijama da poboljšaju svoju efektivnost fokusom na promene kulture, razvoj lidera i tim-bilding.

Mi pomažemo organizacijama, timovima i pojedincima da razumeju:

  • da učinak organizacije zavisi od pojedinca
  • da liderstvo ima značajan uticaj na organizacionu kulturu, kao i na posvećenost i učinak zaposlenih
  • da postoji neraskidiva veza između konstruktivne kulture i održive organizacione efektivnosti

Korišćenjem naših globalno priznatih alata, kojima upravljaju naši konsultanti ili Human Synergistics globalni saradnici, naši klijenti su u mogućnosti da mere ono što mnogi smatraju nemerljivim – individualno ponašanje, grupne stilove, organizacionu kulturu, kao i uticaj svih ovih faktora na efektivnost.

Na taj način, omogućavamo pojedincima, timovima i organizacijama da iniciraju promene i uvide svoj potencijal.

Rezultati naših istraživanja predstavljaju se pomoću Human Synergistics International Circumplex-a, grafičkog prikaza koji razlaže faktore koji stoje iza performansi organizacije u 12 načina ili stilova razmišljanja, ponašanja i interakcije.

Circumplex pruža način za mapiranje ponašanja i uviđanje faktora koji vode organizaciju ili kreira prepreke za efektivnost na individualnom, grupnom ili organizacionom nivou.