Organizational Culture Inventory®

Cercetat și dezvoltat de Robert A. Cooke, Ph.D. și J. Clayton Lafferty, Ph.D.

Cultura este totul.
Lou Gerstner de la IBM (2002)

OCI

Cuantificarea și managementul culturii organizaționale sunt critice pentru aducerea la viață a valorilor organizației, pentru sprijinirea implementării strategiilor și pentru promovarea adaptabilității, atingerii scopurilor și a sustenabilității. Organizațiile își dedică resurse semnificative pentru dezvoltarea structurilor și a sistemelor (ex., managementul performanței) pe de o parte și pentru măsurarea rezultatelor (ex., calitatea serviciilor) pe de altă parte. Totuși, este esențial să înțelegem factorii din această ecuație – cultura și comportamentele – pentru a asigura că inițiativele sunt aliniate cu valorile și vor duce organizația către îndeplinirea misiunii. În mod general, este necesară confirmarea că acea cultură pe care o creați este una demonstrat corelată cu performanța la nivel înalt. Dar de unde să începeți? Așa cum se întâmplă cu multe inițiative de schimbare organizațională, e normal să porniți cu datele oferite de un studiu statistic valid și recunoscut.

Organizational Culture Inventory® (OCI®) este cel mai utilizat și minuțios conceput instrument din lume pentru măsurarea culturii organizaționale. Numeroase cercetări și studii ce au folosit OCI demonstrează importanța măsurării și managementului culturii. La nivel organizațional, cercetările demonstreayă o relație între stilurile Constructive de cultură măsurate de OCI® și rezultate, incluzând implicarea angajaților, siguranța și încrederea, integrarea, creativitatea, adaptabilitatea și satisfacția clienților. Similarly, la nivel social, cercetarea subliniază importanța stilurilor Constructive și demonstrează o relație negativă între stilurile Defensive de cultură și Compoetitivitatea la nivel mondial.

Cum funcționează

OCI® oferă organizațiilor un profil vizual al culturii existente (Cultura Curentă) în funcție de comportamentele pe care membrii cred că trebuie să le afișeze pentru "a se integra și a se conforma așteptărilor." Astfel de așteptări determină modul în care membrii își abordează munca și interacționează între ei. În schimb, aceste norme comportamentale au un impact semnificativ asupra capacității organizației de a rezolva probleme, de a se adapta la schimbări și de a activa eficient.

Rezultatele OCI® sunt afișate pe profile ce ilustrează părerile individuale (când este luată în considerare perspectiva unui singur membru) sau așteptările comportamentale comune ce sunt prezente în organizație și reprezintă cultura acesteia (când sunt combinate perspectivele mai multor membrii). Rezultatele sunt prezentate pentru 12 norme comportamentale grupate în trei tipuri de cultură—Constructivă, Pasivă/Defensivă, și Agresivă/Defensivă—în cadrul Circumplexului.

Definirea unei Culturi Ideale

O versiune specială a OCI®,  instrumentul OCI-Ideal, oferă liderilor organizației o unealtă pentru cuantificarea, prefigurarea și comunicarea culturii organizaționale ideale sau preferate. Liderii sau alți membrii ai organizației răspund unor întrebări pentru a descrie tipurile de comportament (cultura) ce ar maximiza eficacitatea organizației lor. Rezultatul final este o imagine a Culturii Ideale a organizației, bazată pe valorile și convingerile comune. Profilul Culturii Ideale servește ca etalon cu care se poate compara Cultura Curentă a orgnizației. Împreună, aceste profile oferă o analiză vizuală a diferențelor, a scopurilor de schimbare culturală și a fundației pentru identificarea pârghiilor necesare pentru aplicarea schimbării.

Consecințele Culturii

Mai presus de măsurarea culturii curente, forma actuală a instrumentului OCI® se adresează unor consecițe cheie: satisfacția individuală a membrilor, intenția de a rămâne în organizație, claritatea rolurilor și conflictul de rol, și percepția despre calitatea serviciilor organizației.

Consecințele adiționale, alături de pârghiile pentru schimbare culturală, pot fi evaluate prin efectuarea OCI® în tandem cu Organizational Effectiveness Inventory® (OEI).

OCI poate fi folosit pentru:

 • Semnalarea și/sau validarea nevoii de schimbare cultural
 • Planificarea și monitorizarea programelor de dezvoltare organizațională 
 • Susținerea programelor destinate să îmbunătățească implementarea strategiilor, implicarea angajaților, învățarea în organizație, calitatea și încrederea, și/sau serviciul cu clienții 
 • Facilitarea fuziunilor, achizițiilor și a alianțelor strategice 
 • Intensificarea înțelegerii managerilor a culturii și sustenabilității 
 • Managementul diversității și responsabilității corporatiste 
 • Măsurarea culturii pentru învățare și cercetare 

Caracteristicile unice a Organizational Culture Inventory® (OCI)

 • Măsoară normele comportamentale și așteptările ce au un impact dovedit (pozitiv sau negativ) asupra performanței
 • Oferă o măsură validă, adevărată și de încredere a culturii—distingând clar cultura și climatul organizațional ca și variabile diferite interconectate 
 • Se conformează cu standardele academice şi psihometrice 
 • Este parte a Sistemului Integrat de Diagnoză, care foloseşte Circumplexul HSI pentru a corela comportamentele individuale, ale managerilor, liderilor, echipelor şi cele în cadrul organizaţiei

Interesat să folosești OCI?

Contactează-ne pentru informaţii legate de preţul produsului şi/sau pentru servicii de consultanţă şi coaching.

Ia parte la un workshop pentru experienţa OCI.

Notă: Este necesară efectuarea cu succes a programului de acreditare OCI pentru achiziţionarea materialelor OCI.