Transformarea Organizaţiilor

 

Diferențiatorul pentru organizaţiile de top este cultura acestora — normele şi aşteptările care încurajează comportamentele orientate către performanţă, nu către siguranţă şi mediocritate.

Developing Organizations

Human Synergistics International este lider în cercetarea culturii de organizație de 30 de ani. Cercetările noastre demonstrează legăturile dintre cultură şi performanţă iar experienţa noastră arată că schimbarea e posibilă prin cultură.

Activitatea HSI ajută organizaţiile să măsoare şi să transforme cultura lor dintr-una predominant Agresiv/Defensivă sau Pasiv/Defensivă către norme Constructive şi să îşi îmbunătăţească performanţa prin acest proces de schimbare.

La fel ca şi abordarea noastră faţă de dezvoltarea individuală, dezvoltarea organizaţională s-a referit mereu la măsurarea şi identificarea factorilor care încurajează sau împiedică performanţa.

Instrumentele HSI de măsurare pentru organizaţii sunt concepute să:

  • Măsoare cultura, climatul şi eficacitatea organizaţională
  • Identifice pârghiile de schimbare
  • Găsească barierele în faţa adaptării, implicării membrilor şi eficacităţii organizaţionale
  • Dezvolte strategii pentru construirea unor culturi de înaltă performanţă
  • Monitorizeze schimbarea şi îmbunătăţirea în timp

Scopul nostru constant  este de a oferi produse care se încadrează în standardele riguroase academice şi psihometrice, fiind, în acelaşi timp, practice şi relevante în situaţii reale.

Aceste instrumente subliniază Modelul pentru Dezvoltare Organizaţională şi fac parte din programele de dezvoltare iniţiate de consultanţii noştri, membrii a Human Synergistics Global Change Circle, şi profesionişti din cadrul HR/OD.