Dezvoltarea Liderilor

Fără îndoială că liderii, prin comportamentul lor, au un impact semnificativ asupra oamenilor, culturii şi, în ultimă instanţă, asupra performanţei unei organizaţii. În orice program de schimbare organizaţională, înţelegerea influenţei tuturor celor cu poziţie de autoritate este vitală pentru succesul acestuia.

Developing Leaders

Cercetările Human Synergistics International, inclusiv cele prezentate în cartea noastră cu studii de caz (In Great Company), arată clar că transformarea organizaţională nu este relevantă dacă nu are loc o schimbare individuală semnificativă la nivelul conducerii. Transformarea leadership-ului este o premisă critică pentru transformarea organizaţională. Folosind instrumentele noastre de dezvoltare a liderilor, ajutăm liderii să identifice relaţiile dintre stilurile comportamentale/strategiile de leadership şi eficacitatea individuală/la nivel de organizaţie. De asemenea, punem la dispoziţie un proces de construire a aptitudinii personale în rolul de lider.

Am lucrat cu unii dintre cei mai influenţi lideri nu doar pentru a transforma propriul lor impact ca şi lideri, dar şi pentru a transforma succesul organizaţiilor lor.

Scopul nostru constant este de a oferi produse care se încadrează în standardele riguroase academice şi psihometrice, fiind, în acelaşi timp, practice şi relevante în situaţii reale.

Instrumentele noastre de dezvoltare şi feedback pentru lideri sunt destinate să ofere mai mult decât înţelegere de sine; ele sunt astfel concepute încât să promoveze o schimbare Constructivă. Prin cercetare amănunţită şi proiectare atentă, îi ajută pe lideri să:

  • Măsoare strategiile de leadership, stilurile comportamentale şi competențele
  • Identifice punctele forte şi oportunităţile de dezvoltare
  • Localizeze barierele care scad eficacitatea personală
  • Dezvolte competenţe, strategii şi comportamente mult mai Constructive
  • Monitorizeze schimbările şi îmbunătăţirile în timp