Dezvoltarea Echipelor

Când oamenii se adună şi lucrează eficient împreună, rezultatul este mai bun decât media eforturilor individuale (efectul de sinergie) şi are loc îmbunătăţirea performanţei.

Developing Teams

Abordarea noastră pentru dezvoltarea echipei se axează pe două elemente importante:

  • Dezvoltarea comportamentelor Constructive între membrii echipei
  • Dezvoltarea colectivă a competențelor interpersonale (oameni) şi raţionale (sarcină) de rezolvare a problemelor, care ajută la luarea unor decizii calitative şi comun acceptate

Instrumentele noastre de dezvoltare a echipelor, de feedback şi simulările de rezolvare a problemelor sunt destinate să promoveze schimbarea către un stil Constructiv. Prin cercetare amănunţită şi design specific, ajută echipele să:

  • Măsoare stilurile comportamentale şi competențele membrilor echipei
  • Identifice punctele forte şi oportunităţile de dezvoltare
  • Localizeze barierele care scad eficacitatea muncii în echipă şi care împiedică rezolvarea problemelor
  • Dezvolte strategii, stiluri comportamentale şi competențe mult mai Constructive
  • Monitorizeze schimbarea şi îmbunătăţirea în timp

Scopul nostru constant este de a oferi produse care se încadrează în standardele riguroase academice şi psihometrice, fiind, în acelaşi timp, practice şi relevante în situaţii reale.

Din moment ce o echipă reprezintă dinamica tuturor membrilor în mod colectiv, instrumentele de dezvoltare individuală precum Life Styles Inventory™ (LSI) pot fi de asemenea elemente importante în orice program de dezvoltare a echipei.