Modelul “Circumplex”

Modelul Circumplex folosit de Human Synergistics International oferă un mod de a “vedea”, măsura şi schimba stilurile comportamentale şi de gândire care influenţează atât performanţele individuale, cât şi pe cele ale grupurilor sau organizaţiilor. Circumplexul separă factorii care determină eficacitatea în 12 stiluri specifice, grupate în trei categorii generale şi aranjate circular, în funcţie de similitudinile lor: Constructive, Pasive/Defensive şi Agresive/Defensive.

Stilurile Constructive sunt foarte eficace şi promovează performanţa individuală, de grup şi organizaţională. În contrast, stilurile Agresive/Defensive au un impact slab şi cu potenţial negativ asupra performanţei, iar cele Pasive/Defensive reduc considerabil eficacitatea. Stilurile descriu ce se întâmplă şi ce se aşteaptă în cadrul organizaţiei şi, datorită impactului lor asupra performanţei, oferă direcţia de urmat în favoarea schimbării şi dezvoltării.

Dezvoltat în 1971 de către Dr. J. Clayton Lafferty pentru Life Styles Inventory™, Dr. Robert A. Cooke a întreprins numeroase proiecte cu ajutorul Circumplex-ului pentru a-i evalua validitatea, pentru a-l modifica şi îmbunătăţi şi pentru a desfăşura studii pentru grupuri, lideri şi organizaţii. Forța Circumplexului constă în măsurătorile integrate care se pot realiza pe diverse niveluri într-o organizaţie, precum şi în faptul că oferă un limbaj comun pe care oamenii îl pot folosi pentru a descrie şi redirecţiona cultura organizaţiei din care fac parte.