Impactul liderilor asupra culturii

Nu trebuie subestimată influenţa pe care leaderii şi managerii o au asupra performanţei echipelor lor şi implicit, a organizaţiilor.

Developing Leaders

Liderii influenţează felul în care oamenii gândesc şi se comportă - ei sunt văzuţi de ceilalţi drept modele, iar angajaţii sunt preocupaţi să îşi alinieze comportamentul la valorile şi filosofia organizaţiei.

Liderii stabilesc agenda de lucru. Ei influenţează cultura organizaţiei şi eficacitatea acesteia pe termen lung. Liderii şi managerii stabilesc contextul în care membrii organizaţiei tind spre excelenţă şi lucrează impreună pentru atingerea obiectivelor.

Cercetările Human Synergistics International, în mod special cele ale lui Robert A. Cooke, Ph.D. (HSI CEO şi recunpscut la nivel academic), evidenţiază în mod clar relaţia dintre strategiile de leadership, impactul pe care îl au liderii asupra celorlalţi şi eficacitatea actului de conducere. Acest impact are o mare semnificaţie pentru înţelegerea culturii organizaţionale şi a rolului pe care normele şi aşteptările îl joacă în cadrul eficacităţii organizaţionale.

Liderii au un rol important în modelarea culturii. La rândul ei, cultura influențează liderii şi amândouă determină performanţa.

Noi îi ajutăm pe lideri să identifice relaţia dintre strategiile și stilurile comportamentale pe de o parte şi eficacitatea stilurilor de leadership, de cealaltă parte, oferind în acelaşi timp un proces pentru creșterea potențialului în rolul de lider.

Avem un portofoliu divers de evaluări destinate să dezvolte liderii şi managerii, evaluări care corespund cu standardele academice şi psihometrice, fiind în acelaşi timp practice şi relevante în viaţa reală. Evaluările sunt incluse în programe de dezvoltare individuală, de leadership, de grup sau organizaţionale şi pot fi administrate de oricare membru al Human Synergistics Global Change Circle™ (HSGCC),de un alt consultant ales de dumneavostră sau chiar de dumneavoastră. Procesul de Acreditare oferă o metodă de învăţare directă, prin care obţineţi cunoştinţe şi încredere pentru a interpreta rezultatele evaluărilor şi pentru astabili planuri de acţiune.