Dezvoltare organizaţională

Dezvoltarea organizaţională (OD) se referă la imbunătăţirea performanţelor la nivel individual, de grup şi organizaţional, la imbunătăţirea abilităţii organizaţiei de a răspunde în mod eficace la schimbările din mediul extern. Se referă la creşterea capabilităților interne, asigurându-se că structurile organizaţiei, sistemele de resurse umane, posturile, sistemele de comunicare şi procesele de leadership/management valorifică pe deplin motivaţia oamenilor şi îi ajută să funcționeze la potenţialul lor maxim.

Efectuată corespunzător, această îmbunătăţire poate produce transformări în modul în care funcţionează oamenii, grupurile sau chiar organizaţia.

Human Synergistics International este lider la nivel mondial în domeniul schimbării motivate prin analize cantitative, măsurând şi cuantificând comportamente la nivel individual, de grup şi organizaţional. Feedback-ul (parte din procesulOD) oferă liderilor şi managerilor informaţii bazate pe cercetări despre ce se întâmplă în organizaţie: norme culturale, sisteme organizaţionale, climat organizaţional, abordări manageriale şi de leadership şi impactul lor sau comportamentele oamenilor cheie din organizaţie. Astfel de măsurători sunt bazate pe cercetări aprofundate şi recunoscute academic, pentru a susţine şi îndruma procesul de schimbare.

Instrumentele de feedback nu măsoară doar situaţia curentă, ci identifică de asemenea unde este necesară concentrarea eforturilor pentru a imbunătăţi eficacitatea prin creşterea punctelor forte şi depăşirea momentelor dificile. Când oamenii primesc feedback în urma unei evaluări valide şi de încredere (care subliniază ce ajută şi ce împiedică eficacitatea individuală, de grup sau organizaţională), atunci îşi pot construi strategii pentru imbunătăţire.

Procesul este relativ simplu. Este construit pe o abordare de tip testare-acţiune-re-testare. Fie la nivel individual, de grup, sau organizaţional, procesul este acelaşi: măsoară situaţia curentă, dezvoltă strategii pentru schimbare, le implementează şi apoi re-testează pentru a măsura eficacitatea lor.

În cadrul acestui proces există o serie de etape cheie esenţiale pentru un feedback eficace şi pentru schimbare:

 

Bazată pe feedback, actiunea nu poate fi eficientă fără Conştientizare şi Acceptare. Acceptarea nu poate avea loc decât dacă există Conştientizare, deci este esenţial ca procesul de feedback să urmeze acesteetape într-un mod organizat.

Angajați, Manageri şi Lideri

Pentru angajați, lideri şi manageri, abordarea OD implică mai întâi alegerea instrumentelor şi a consultantului. Apoi se realizează măsurarea (etapa de testare), urmată de feedback unu-la-unu din partea consultantului HS. Acesta facilitează parcurgerea proceselor de conştientizare, acceptare şi acţiune, pentru a identifica strategiile practice şi acţiunile care vor ajuta persoana în cauză să-şi îmbunătăţească eficacitatea personală, apoi săpună în practică acele acţiuni (etapa de acţiune) care pot genera schimbări în stilurile personale de comportament, de gândire, de abordare a managementului şi a strategiilor de leadership. După o perioadă de timp, evaluarea este repetată(etapa de re-testare) pentru a verifica evoluţia, iar consultantul ajută la identificarea imbunătăţirilor, a strategiilor de schimbare adiţionale şi aaltor acţiuni de dezvoltare.

Aceşti paşi pot fi repetaţi ca şi parte a procesului sistematic de dezvoltare.

Vezi Dezvoltarea individuală

Vezi Dezvoltarea managerilor

Vezi Dezvoltarea liderilor

Grupuri

Pentru grupuri, abordarea OD înseamnă colaborarea membrilor din organizaţie cu un consultant HS pentru a identifica problemele de grup (inclusiv pe cele legate de îndeplinirea sarcinilor), pe cele interpersonale sau pe ambele. Măsurarea (etapa de testare) se poate realiza în două feluri: completarea unuichestionar (care arată cum funcţionează grupul şi îi evidențiază stilurile) sau completarea unei simulări de rezolvare a unei probleme (în care membrii grupului trebuie să îşi valorifice abilităţile interpersonale şi pe cele de îndeplinire a sarcinii). Facilitatorul îi ajută apoi pe membri să înţeleagă ce scoate în evidenţă feedback-ul şi felul în care funcţionează grupul,apoi prin procesele de conştientizare, acceptare şi acţiune îi ajută să identifice ce merge bine şi ce nu în cadrul grupului. Urmează identificarea strategiilor şi acţiunilor (etapa de acţiune) pentru îmbunătăţirea performanţei grupului. Uneori sunt folosite două tipuri de simulări pentru asimilarea şi mai bună a informaţiei. Dacă este folosită o evaluare de tip comportamental, atunci ea poate fi re-administrată după o perioadă de timp pentru a aprecia progresul obţinut (etapa de re-testare).

Aceşti paşi pot fi repetaţi ori de câte ori, ca şi parte a procesului sitematic de dezvoltare.

Vezi Dezvoltarea Echipelor 

Organizaţii

La nivel de organizaţie, ideea de dezvoltare organizaţională are la bază stabilirea unui plan pentru evaluarea întregii organizaţii. Acest plan include alegerea chestionarului, metodologia (inclusiv procesul de colectare şi de administrare a datelor) (etapa de testare), feedback-ul, procesul de dezvoltare prin strategie/acţiune (etapa de acţiune)şi post-testare (etapa de re-testare). Este important de la început să se înţeleagă că în cadrul Dezvoltării Organizaţionale, un studiu este o abordare de tip acţiune-cercetare. Simpla efectuare a studiului şi comunicarea rezultatelor către managementul superior care va decide apoi ce are de făcut, nu va face decât să mărească distanţa dintre management şi ceilalţi membri ai organizaţiei. Studiile de tip acţiune-cercetare folosesc datele colectate pentru a-i implica pe toţi cei din organizaţie în înţelegerea sensului acestora (etapa de testare) şi apoi în construirea unor acţiuni practice prin procesele de conştientizare, acceptare şi acţiune. Participanţii determină ceea ce pot implementa la nivel de departament şi ce strategii/acţiuni de schimbare vor să recomande managementului superior (etapa de acţiune). Studiul este apoi re-administrat după o perioadă de timp, pentru a evalua progresele şi rezultatele implementării strategiilor de schimbare (etapa de re-testare).

Aceşti paşi pot fi repetaţi ori de căte ori se doreşte, ca şi parte a procesului sistematic de dezvoltare.

Vezi Transformarea Organizaţională