Történetünk

Az 1971-ben Dr. J. Clayton Lafferty, klinikai pszichológus által alapított, és ettől fogva vezérigazgatói minőségében a szervezeti kultúra szakértője  Dr. Robert A. Cooke által irányított Human Synergistics International (HSI) élenjár a szervezet és az egyén fejlődésének mérésében. A Dr. Lafferty által kidolgozott “Circumplex” modell a tizenkét gondolkodási stílus rendszerezésére és jellemzésére képes tárcsa alakú grafikon, amely eredetiségével áttörést hozott, és sok tekintetben hozzájárult az első 360 fokos visszajelző eszköz, a Life Styles Inventory (LSI), azaz az Életstílus-leltár kialakításához.

Our History

Most, negyven év elteltével az önismeret erősítésére és a konstruktív egyéni stílusok kialakítására az Életstílus-leltárt a vezetők, a szakemberek és más külső munkatársak az egész világon még mindig nagy előszeretettel alkalmazzák. Az Életstílus-leltárról manapság is sok dicséret hangzik el számos honlapon, például a LinkedIn közösségi portálon, méltán hivatkoznak rá a vállalkozásról, pszichológiáról, tehetséggondozásról írt könyvekben és szakcikkekben, és joggal idézi az LSI-t több újság és folyóirat, például a The Wall Street Journal.

Az Életstílus-leltár Circumplex finomítása és validálása után Dr. Cooke a szervezetekkel foglalkozó elméleti szakemberek közül elsőként vetette fel, hogy az ember azért folyamodik konkrét, akár funkcionális, akár diszfunkcionális gondolkodási és viselkedési stílusokhoz, mert van valami, ami a személyiségénél "nagyobb", vagy azért, mert a munkaszervezete éppenséggel azt a stílust jutalmazza.

Ennek a valami "nagyobbnak" a gondolata vezetett el a kultúra felmérésére ma is a legszélesebb körben használt és kutatott Organizational Culture Inventory® (OCI®) — Szervezeti kultúra leltár megalkotásához. A kultúra mérésének e tudományosan igazolt és mégis gyakorlati eszköze a konstruktív kultúrák jelentőségét, a szervezet tagjainak erőteljesebb elköteleződését, a munkacsoportok eredményességét és a szervezetek fenntarthatóságát méltató számtalan tudományos mű és üzleti dolgozat megszületéséhez járult hozzá.

Az elmúlt 40 esztendőben a HSI nemzetközi társvállalatok és irodák elindításával tágította hatókörét a világon, és igyekezett az ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében kínálatát bővíteni. A HSI nem mond le a kutatásról és továbbra is határozottan arra koncentrál, hogy a legjobb minőségű üzleti megoldásokat nyújtsa többek között a világszínvonalat képviselő diagnosztikai leltáraival, csapatépítő szimulációival, tanácsadóknak és coachoknak szervezett műhelyeivel és a rendszereinek és anyagainak bevezetését támogató választható tanácsadói szolgáltatásokkal.