Mérési modellünk: a Circumplex

A Human Synergistics International Circumplex modellje, mint módszer, "láthatóvá", mérhetővé és megváltoztathatóvá teszi azokat a viselkedési stílusokat amelyek az egyén mellett a csoportok és a szervezetek teljesítményét is bizonyítottan irányítják. A hatékonyságot meglapozó tényezőket 12 konkrét stílusra bontja, és ezeket körkörösen, hasonlóságuk alapján három általános klaszterbe rendezi, ezek a konstruktív, passzív/védekező és agresszív/védekező klaszterek.

A konstruktív stílusok nagyon hatékonyak, előmozdítják az egyén, a csoport és a szervezet teljesítményét. Ezzel szemben az agresszív/védekező stílusok teljesítményre gyakorolt hatása nem következetes és akár negatív is lehet, míg a passzív/védekező stílusok rendre csökkentik a hatékonyságot. A stílusok elárulják mi az, ami történik, és mi az elvárás egy-egy szervezeten belül, és mivel a stílus hatással van a teljesítményre, egyszersmind a változás és a fejlesztés irányát is kijelöli.

Az eredetileg Dr. J. Clayton Lafferty által 1971-ben az Életstílus leltárhoz (Lifestyle Inventory™) megalkotott Circumplex modellt Dr. Robert A. Cooke számos projektben alkalmazva validálta, módosította és javította, majd egyéni, csoportos és szervezeti szintű alkalmazásához kérdőíveket dolgozott ki. A Circumplex modell erejét az adja, hogy egy integrált rendszert ad, több szintre is kiterjed, és emellett olyan közös nyelvet alakít ki, amelynek a használata révén az emberek szervezetük kultúráját képesek jellemezni és új irányba terelni.

The Circumplex