Mérés: a változás elindítása

A tehetségek gondozása területén számos eszközzel lehet mérni például az egyén képességeit és hatékonyságát, illetve szervezeti szinten a döntésekben való részvételt és az általános elkötelezettséget. Csakhogy gyakran megfeledkezünk egy kritikus köztes elem, a "hogyan", azaz a viselkedés méréséről, pedig ebben fejeződik ki az, hogy az emberek hogyan közelítenek a munkájukhoz, milyen személyközi kapcsolatokat tartanak fenn. Mi mindezeket az összetevőket mérjük, így teljes körképet adunk.

Building The Case For Change

Miért fontos a viselkedés? Több ezer szervezetre kiterjedő vizsgálataink szerint pozitív összefüggés áll fenn a HSI eszközeivel kimutatható konstruktív viselkedési formák és az egyéni, csoport és szervezeti szintű hatékonyság között. Ezeket az összefüggéseket a különböző tudományos folyóiratokban ( például Psychological Reports, The Journal of Applied Behavioral Science, The Journal of International Management) és másutt megjelentetett eredmények statisztikailag is igazolják.

Ha az emberi viselkedést egyénivezetőifelsővezetőicsapat vagy szervezeti szinten mérjük, az eredmények kézzelfoghatóvá, írásban rögzíthetővé és konkréttá válnak. A viselkedés mérése révén a szervezet:

-      a teljesítményt meghatározó láthatatlan erők azonosítására és számszerűsítésére alkalmas módszerhez jut,

-      a megvitathatatlant megtárgyalhatóvá teheti,

-      képessé válik az egyének, a csapatok és a szervezet fejlődésének kimutatására,

-      olyan folyamat birtokába kerül, amelyen belül az egyének és a csapatok vállalják a felelősséget saját viselkedésükért, és konstruktív fejlődésükre koncentrálnak.

Mi pedig segítünk a szervezeteknekcsapatoknak, és egyéneknek megérteni azt, amit a múltban nem tudtak. Olyan információt szolgáltatunk az embereknek, amellyel egyébként nem rendelkezhetnének. Így hozzásegítjük az egyént, a csapatot és a szervezetet ahhoz, hogy szorosabban kezébe vehesse jelenét és jövőjét.

Meggyőződésünk, hogy a viselkedés mérésében nem elég, ha csupán a pillanatnyi állapotot rögzítjük, mert a mérésnek tájékoztatnia kell az okokról, és arról is, mit kell tenni a továbblépés érdekében. Ha csak a pillanatnyi állapotot mérjük fel, és abból nem fogalmazunk meg evidens receptet, annyit ér, mintha elmennénk az orvoshoz csupán azért, hogy megtudjuk, lázunk van. Ilyen helyzetben azt szeretnénk megtudni, mi okozza a lázat, és mit tegyünk ellene.

Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, komoly vizsgálatokra van szükség. Ebben feltétlenül hiszünk. Robert A. Cooke, Ph.D. számos tudományos kutatási projektben vett részt, esetenként felügyelőként, amelyek célja a Human Synergistics International eszközeinek validálása volt. Anyagainkat ötszáznál több egyetem és oktatási intézmény használja, tehát biztosak vagyunk benne, hogy működnek.

Lásd Tanulmányok.

Erősségünk olyan validált és megbízható eszközök rendelkezésre bocsátása, amelyek értékes szolgáltatnak a fejlesztési stratégiák bizalmas irányításához és megtervezéséhez.

A HSI több millió magányszemélynek és szervezetek ezreinek nyújtott már támogatást, így hatása valóban globális. Csatlakozzon Ön is a mi küldetésünkhöz: Changing the World—One Organization at a Time®.