Szervezeti kultúra fejlesztése

A vezető szervezetek megkülönböztető jegye a sajátos kultúra azoknak a normáknak és elvárásoknak az összessége, amelyek inkább teljesítményorientált viselkedésre ösztönöznek, semmint biztonságra és középszerűségre.

Developing Organizations

A Human Synergistics International a kultúra kutatásának területén 30 éve játszik vezető szerepet. Kutatásaink igazolják a kultúra és a teljesítmény összefüggéseit, és tapasztalatunk szerint a kultúra változtatható.

Azt vállaltuk, hogy segítünk a kultúra mérésében és abban, hogy az elsődlegesen agresszív/védekező vagy passzív/védekező norma szerint működő szervezet konstruktív szervezetté tudjon átalakulni, és eközben teljesítményét is fokozza.

Az egyén fejlesztésére alkalmazott módszerünkhöz hasonlóan a szervezetfejlesztésben is teljesítményt ösztönző illetve gátló szervezeti tényezőknek az azonosítását és mérését tartjuk lényegesnek.

A szervezetekre vonatkozó mérési eszközeink képesek:

  • a szervezet kultúráját, hangulatát és eredményességét mérni,
  • a változást előmozdító tényezőket azonosítani,
  • az átalakulás, a tagok elköteleződése és a szervezet eredményessége útjában álló akadályokat felismerni,
  • erőteljes teljesítményre képes kultúrák kialakításának stratégiáit kifejleszteni,
  • a változást és a javulást folyamatosan ellenőrizni.

Normánk és folyamatos célunk szerint csakis a szigorú tudományos és pszichometriai követelményeket teljesítő, de a valóságos helyzetekre a gyakorlatban jól alkalmazható termékeket kínálunk.

A szervezetfejlesztésére alkalmas termékeink:

Organizational Culture Inventory® (OCI®) – Szervezeti kultúra leltár 

Organizational Effectiveness Inventory® (OEI) – Szervezeti hatékonyság leltár 

Ezek az eszközök, mint pillérek támasztják alá szervezetfejlesztési modellünket, és egyben szerves részét alkotják azoknak a fejlesztési programoknak, amelyeket a tanácsadóink,  illetve valamelyik belső HR/szervezetfejlesztési szakember kezdeményez.