~/Products/management-development ~/management-development

Középvezetők fejlesztése

A középszintű vezető minden szervezetben különleges helyet foglal el, mert felfelé és lefelé egyaránt vannak irányítási feladatai. Ezért az ilyen vezetőnek világosan kell látnia, hogyan befolyásolja viselkedésével beosztottait és feletteseit.

Developing Managers

A középszintű vezető a végrehajtásért felel, neki kell a többiek erőfeszítéseit irányítva a felső vezetés által meghatározott stratégiát és jövőképet eredményekké átalakítani. Az ilyen vezető gyakorlati megoldásainak és kulturális hatásának okvetlenül pontosan kell illeszkednie a szervezet jövőképéhez, értékeihez és stratégiáihoz.

Mivel ez a vezetői csoport lényeges hatást gyakorol a szervezet minden részére, jól kamatoztathatja a Human Synergistics International méréseit, mert ezek az eszközök kimondottan az ilyen vezetők előtt álló kihívásokat valamint a valódi eredményesség eléréséhez kialakítandó képességeket veszik figyelembe. (A döntéshozatalban résztvevő vezetőkre nézve lásd Felsővezetők fejlesztése.)

A vezetők fejlesztésére és az értékelés visszajelzésére használt eszközeink nem csak a felismerésig juttatnak el, kialakításuknál fogva a konstruktív változás felé hatnak azáltal, hogy segítenek az egyénnek:

  • saját vezetői módszereit, viselkedési stílusát és képességeit mérni,
  • erősségeit és fejlődési lehetőségeit azonosítani,
  • a sikeres teljesítés akadályait felismerni,
  • konstruktív megközelítési módokat, viselkedési stílusokat és képességeket kialakítani,
  • a változást és a javulást folyamatosan ellenőrizni.

Normánk és folyamatos célunk szerint csakis a tudományos és pszichometriai követelményeket teljesítő, de a valóságos helyzetekre a gyakorlatban jól alkalmazható termékeket kínálunk.