Life Styles Inventory™ (LSI) – Életstílus leltár – 40th Anniversary Edition

Készült  J. Clayton Lafferty, Ph.D. kutatása és fejlesztése alapján

LSI

Az érzelmi intelligencián túl: Az LSI a változtatható gondolkodási és viselkedési sémákat vizsgálja, és ezekről ad visszajelzést az egyénnek, aki így több dimenzió mentén, többek között érzelmeinek értelmezése és kezelése szempontjából is fejleszteni tudja magát.

Milliós nagyságrendű azoknak a száma, akik a Human Synergistics International egyik első eszközének, az LSI-nek a segítségével jutottak el az önismerethez, és annak megértéséhez, milyen kapcsolat áll fenn az egyéni, a középvezetői és a felsővezetői stílusok és az eredményesség között. A több ezer adatpontra kiterjedő hosszú éveken át folytatott kutatások szerint szoros az összefüggés az LSI stílusok és az egyéni hatékonyság olyan mutatói között, mint például a személyközi kapcsolatok minősége, a visszajelzésre való nyitottság, a stressz, a fizetés és a szervezeti szint.

Konkrétan az LSI az önjellemzés (LSI 1) és a mások által adott jellemzés (LSI 2) alapján készített riportban ad visszajelzést a résztvevőnek személyes orientációiról (konstruktív, passzív-védekező, agresszív-védekező), és az ezekhez kötődő 12 gondolkodási és viselkedési stílusról. A riport a 14 000 személy válaszainak átlaga alapján kialakított Circumplex modellen grafikusan ábrázolja az eredményeket.

A LIFE STYLES INVENTORY™ (LSI) - ÉLETSTÍLUS LELTÁR EGYEDI JELLEGZETESSÉGEI

  • világosan és a konstruktív változást előidéző módon ad jellemzést az egyén gondolkodásáról (LSI 1) és viselkedéséről (LSI 2),
  • felhívja a figyelmet az énkép és a mások által az egyénről alkotott vélemény közötti eltérésekre, ami nagyobb fokú tudatossághoz és koncentráltabb fejlődéshez vezet,
  • megfelel a tudományos és pszichometriai standardoknak,
  • része annak az integrált diagnosztikai rendszernek, amely a Human Synergistics International Circumplex modellje alapján állapít meg összefüggéseket az egyéni, a középvezetői, felsővezetői, csapatszintű és szervezeti szintű viselkedési formák között.

SZERETNÉ ÖN IS HASZNÁLNI AZ LSI-T?

Keressen meg bennünket, és kérje tájékoztatónkat a termékről.