Egyéni fejlesztés

Az eredményes egyén személyes kiválóságra törekszik, és viselkedésével a környezetében levőket arra sarkallja, hogy ők is ugyanezt tegyék.

Developing Individuals

Az egyéni fejlődés lényege az önvizsgálat és önmagunk felfedezése, amely, mint folyamat, eljuttatja az egyént ahhoz, hogy tudatosan megismerje jelenlegi viselkedési formáit, elfogadja, hogyan befolyásolja mindez egyéni eredményességét, és lépéseket tegyen a konstruktív gondolkodás és viselkedés kialakítása felé. Az egyén fejlesztésére és a visszajelzésre használt eszközeink nem csak a felismerésig juttatnak el, kialakításuknál fogva elősegítik a konstruktív változást. A tudományos megalapozottság és a gondos tervezés révén segítenek az egyénnek:

  • saját gondolkodási és viselkedési stílusait mérni,
  • saját erősségeit és fejlődési lehetőségeit azonosítani,
  • személyes eredményességének akadályait felismerni,
  • a korábbinál konstruktívabb gondolkodási és viselkedési képességeket kifejleszteni,
  • a változást és a javulást folyamatosan ellenőrizni.

Normánk és folyamatos célunk szerint csakis a szigorú tudományos és pszichometriai követelményeket teljesítő, de a valóságos helyzetekre a gyakorlatban jól alkalmazható termékeket kínálunk.