Csoportok fejlesztése

Amikor egyének egymással együttműködve, eredményesen dolgoznak, a közös eredmény hatása a részek összegénél nagyobb (szinergia), és a teljesítmény javulhat, illetve javulni szokott.

Developing Teams

A csoportok fejlesztésénél két fő területre koncentrálunk:

  • a csapattagok konstruktív viselkedési formáinak kialakítására,
  • az interperszonális (emberi) és racionális (feladat jellegű) problémák megoldásához szükséges képességek közös kialakítására, a döntések színvonalának emelése és az elfogadás erősítése érdekében.

A csoport fejlődésének visszajelzésére alkalmazott eszközeinket és problémamegoldó szimulációinkat a konstruktív változás előmozdítására tekintettel alakítottuk ki. A tudományos megalapozottság és a gondos tervezés révén segítenek a csapatnak:

  • saját vezetői stratégiáit, viselkedési stílusát és képességeit mérni,
  • erősségeit és fejlődési lehetőségeit azonosítani,
  • a sikeres csapatmunkát és problémamegoldást akadályozó tényezőket azonosítani,
  • konstruktívabb stratégiákat, viselkedési stílusokat és képességeket kialakítani,
  • a változást és a javulást folyamatosan ellenőrizni.

Normánk és folyamatos célunk szerint a méréshez csakis a tudományos és pszichometriai követelményeket teljesítő, de a valóságos helyzetekre a gyakorlatban jól alkalmazható eszközöket kínálunk.

Mivel a csapat az egyéni tagokat dinamikusan egyesítő közösség, az egyén fejlesztésére használt eszközeink, például a Life Styles Inventory™ (LSI) – Életstílus leltár, a csapatfejlesztő programok alapvető összetevői is lehetnek.