Fejlesztési eszközeink

Solutions

A Human Synergistics International fejlesztő eszközei egytől egyig a "reflexivitás" fogalmára, azaz arra épülnek, hogy az ember képes önmagát másokhoz és a szervezethez való viszonyában értelmezni. A sikeres fejlesztési program kidolgozásához az egyén, a csoport és a szervezet számára segítséget nyújt, ha az önismeret elmélyítését visszajelzésre alapozzuk, mások álláspontjának értékelése révén meggyőződünk a valóságról, és folyamatosan ellenőrizzük, hogy közelítünk-e a kívánatos állapot felé.

Az egyénnek, a csoportnak és a szervezetnek az eredményes fejlődéshez új gondolkodási és viselkedési módokat kell megtanulnia. A középpontba a tanulás, a visszajelzés, a reflexió, a tudatosság, az elfogadás és a cselekvés kerül.

EGYÉNI FEJLESZTÉS

KÖZÉPVEZETŐK FEJLESZTÉSE

FELSŐVEZETŐK FEJLESZTÉSE

CSOPORTOK FEJLESZTÉSE

SZERVEZETI KULTÚRA FEJLESZTÉSE

SZIMULÁCIÓK

TELJES KÉRDŐÍV LISTA

KÉRDŐÍV KERESŐ

KÉREDŐÍVEK ELÉRÉSE MÁS NYELVEKEN